• Nyhet
  • 10 sep 2019

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy augusti 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade i augusti en estimerad avkastning på 0,9 procent.

Aktiemarknader föll i augusti till följd av ökade spänningar mellan USA och Kina orsakade av de tullar som införts som motåtgärder från båda håll. Investerare sökte sig i stället till traditionellt mer trygga placeringar som guld och obligationer, vilka steg markant under månaden. Samtidigt antydde Federal Reserve att ytterligare potentiella räntesänkningar kan komma som följd av svagare ekonomisk utveckling. Oroligheterna i Hongkong eskalerade ytterligare och osäkerheten kring Brexit fortsatte.

BMS hade en stabil månad trots volatila aktiemarknader. Lång/kort-aktiefonden Bodenholm hade sin hittills bästa månad med ett starkt alfabidrag genererat från både korta och långa positioner. USA-baserade lång/kort-aktiefonderna Manticore och Black-and-White avslutade månaden marginellt negativa. Den systematiskt trendföljande fonden Lynx gav månadens bästa bidrag, främst drivet av räntepositioner, medan den systematiskt trendföljande fonden Florin Court drog nytta av fallande räntor på tillväxtmarknader. Hongkongbaserade makrofonden Arete avslutade månaden nära noll då aktiepositioner påverkades av tullnyheter. Fonderna med de största negativa bidragen till månadens avkastning var lång/kort-kreditfonden Observatory och den systematiska aktiefonden AlphaCrest.

Per den 1 september har portföljförvaltana gjort mindre justeringar i portföljen, med en något ökad allokering till Lynx.

BMS_kom_aug.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies