• Nyhet
  • 7 jan 2019

Vi tar nästa steg i vår strävan att vara en ansvarsfull investerare

Brummer & Partners och Brummer Multi-Strategy (BMS) har tillsammans med förvaltarteamen i de fonder som BMS investerar i beslutat oss för att utöka våra exkluderingskriterier.

Vi utvärderar och vidareutvecklar kontinuerligt vårt arbete med ansvarsfulla investeringar, liksom vi utvärderar vår portfölj av fonder, i syfte att åstadkomma en långsiktigt hållbar förvaltning. Det gäller både i termer av att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning som över tid har låg korrelation mot traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer, men även för att bidra till hållbara finansiella marknader. I dagsläget utesluter vi bolag som är direkt involverade i att utveckla, producera, underhålla eller sälja vapen som är olagliga, exempelvis för att de bryter mot fördraget om ickespridning av kärnvapen, eller som anses kontroversiella, exempelvis personminor och klusterbomber. Från och med 1 januari 2019 har vi beslutat att även utesluta bolag som är involverade i kärnvapen som tillåts enligt ickespridningsavtalet. 

Vi har också beslutat att utesluta långa innehav i värdepapper kopplade till bolag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från produktion av förbränningskol eller där mer än 30 procent av omsättningen kommer från elproduktion som genererats med hjälp av kol. Fonderna har dock möjlighet att gå kort i den här typen av bolag.

Brummer & Partners respektive fondernas policyer för ansvarsfulla investeringar kommer att uppdateras för att reflektera förändringarna beskrivna ovan.

Läs mer Brummer & Partners arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies