• Nyhet
  • 26 mar 2020

Avveckling av Bodenholm-fonderna

Styrelsen för Bodenholm Capital AB (”Bolaget”) har beslutat att avveckla fonderna Bodenholm One, Bodenholm Two och Bodenholm Master (”Fonderna”) samt att avveckla uppdraget att förvalta SEB Prime Solutions – Bodenholm Absolute Return (”Bodenholm UCITS”).

Efter att CIO, VD och delar av förvaltningsorganisationen aviserat att de avser att lämna Bolaget och att Brummer Multi-Strategy (”BMS”) aviserat att fonden kommer att lösa in sina andelar i Bodenholm One och Bodenholm UCITS har styrelsen bedömt att det saknas förutsättningar att fortsätta Bolagets verksamhet och därför beslutat att upphöra med förvaltningen av Fonderna. Fondernas portfölj har sedan dess helt riskreducerats och består nu i allt väsentligt av kassatillgångar. 

Bolaget har vidare beslutat att från den 1 april, 2020 avstå från att ta ut förvaltningsarvode och att hålla Fonderna öppna för extra inlösen den 15 april, 2020 med utbetalning så snart som möjligt därefter. BMS har meddelat att fonden har för avsikt att lösa in sitt innehav i Fonderna den 15 april, 2020.

Inlösen

Fonderna kommer efter april månads utgång att lämnas över till förvaringsinstitutet för avveckling. Under förvaringsinstitutets avveckling får inte inlösen av andelar ske. Avvecklingen kan dra ut på tiden. Andelsägarna uppmanas därför att snarast göra en inlösenorder vilket kan göras vid april månads mitt eller slut.

Andelsägare investerade via depå eller ISK ska göra en inlösenorder, genom att logga in på brummer.se och lägga en inlösenorder senast den 14 april, 2020 kl 16.00 för inlösen den 15 april, 2020, alternativt senast den 29, april 2020 kl 16.00 för inlösen den 30 april, 2020. 

Andelsägare som är direktinvesterade i Fonderna ska fylla i en inlösenblankett som ska vara Citco tillhanda senast den 14 april, 2020 kl 16.00 för inlösen den 15 april, 2020, alternativt senast den 29 april, 2020 kl 16.00 för inlösen den 30 april, 2020.  

Den kan även beställas från Investor RelationsKunder som har andelar i Fonderna via Brummer & Partners försäkringserbjudande kommer att få information i ett separat utskick.

Vid frågor om inlösen, välkommen att kontakta Investor Relations på telefon 08-566 214 80 eller info@brummer.se

För andelsägare investerade via försäkringssparande Försäkringsbolaget kommer att lösa in fondandelarna i Bodenholm One per den 15 april 2020 och placera dem i AMF Räntefond Kort samt i förekommande fall ändra köpfördelning för kommande insättningar. Därefter kan man själv ändra hur såväl tidigare inbetalat kapital som kommande premier ska placeras genom att logga in på brummer.se.

Om du är andelsägare i Bodenholm Absolute Return

Fondbolaget FundRock Management Company S.A. (”FundRock”) är Bodenholm Absolute Returns fondbolag. FundRock har lämnat separat information om avvecklingen av Bodenholm Absolute Return.

Vid pressfrågor, vänligen kontakta Johanna Hoffstedt på +46 739 874 311 eller media@brummer.se.


Till sist vill vi på Bodenholm Capital AB tacka er för det förtroende ni visat oss under de här åren.

Erik Orving 
VD, Bodenholm Capital AB

Per Johansson
CIO, Bodenholm Capital AB

 

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies