• Nyhet
  • 17 mar 2020

Förvaltarkommentar

Sedan marknadstoppen i februari har vi sett dramatiska börsfall och reverseringar i riskfyllda tillgångsklasser. Stor osäkerhet råder. Brummer Multi-Strategy (BMS) är i skrivande stund ner cirka 3,5% på månaden och 3,0% på året. Aktiemarknader världen över är ner 20-30% på året trots diverse extraordinära insatser från centralbanker och regeringar.

Marknad

Finansiella marknader har som sagt reagerat kraftigt och vi kommer högst sannolikt ha en period framöver präglad av stor oro och hög volatilitet, eftersom frågorna kring effekterna på realekonomin samt hur lång tid corona-krisen beräknas ta är obesvarade. Ju längre tid det tar desto mer stryk tar ekonomin och företagen, vilket ökar risken för recession och andra långtgående konsekvenser. 

Värt att betona är att redan innan coronavirusets spridning och oljekrisen befann vi oss i en situation där riskfyllda tillgångar prisades extremt högt. Vi har precis gått igenom ett extraordinärt decennium för finansiella tillgångar drivet bland annat av en extrem centralbankspolitik. Redan före vågen av försäljningar hade centralbankerna som kollektiv lite krut, vilket innebär att fortsatta stimulanser, vid redan extrema nivåer, inte har samma effekt. Trycket ökar således på fiskala stimulanser och åtgärder.  

Brummer Multi-Strategy

BMS har under flera månaders tid haft högre grad av marknadsneutralitet och låga nettoexponeringar då vi under en längre tid haft svårt att relatera till många uppblåsta tillgångspriser. I denna högst osäkra miljö kommer vi att ha fortsatt fokus på diversifiering och låg marknadsexponering. I extraordinära marknader uppstår stora felprissättningar ur såväl fundamentala som tekniska perspektiv, något som normalt brukar passa vår investeringsfilosofi. Vi har som alltid yttersta fokus på att över tid skapa absolut avkastning till rimlig risk.

Patrik Brummer och Mikael Spångberg
Förvaltningsansvariga Brummer Multi-Strategy

Läs också:  Kommentar: Corona-krisen

 

 .

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies