• Nyhet
  • 5 maj 2020

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy april 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,1 procent respektive 0,2 procent i april.

Marknad

April bjöd på allt svagare statistik som visade på den ekonomiska skadan som orsakats av Coronaviruset. Amerikansk industriproduktion minskade i en takt som inte setts sedan andra världskriget och IMF presenterade förväntningar att det kan bli den värsta krisen sedan 1930-talet. Trots dessa negativa prognoser steg de flesta globala börser i samband med att centralbanker ökade stimulansåtgärder och att fler länder började förbereda sig för att lätta på restriktionerna för att begränsa de negativa ekonomiska effekterna. Det var en särskilt volatil månad för oljemarknaden med priser som kollapsade till följd av nedgången i efterfrågan på kort sikt och brist på lagringsmöjligheter.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Av de många strategier som bidrog positivt till månaden presterade den systematiska aktiefonden AlphaCrest bäst och genererade god marknadsneutral alfa. Även lång/kort-kreditfonden Observatory navigerade väl i den höga volatiliteten med intjäning från nyemissioner och relativvärdespositioner. Den Hongkongbaserade makrofonden Arete tjänade på olika relativvärdespositioner, både i aktier och valutor, medan trendföljande strategin Lynx tjänade pengar på de flesta tillgångsslag med kort olja som den största bidragsgivaren. Relativvärdesstrategin Frost, maskininlärningsstrategin Lynx Constellation samt lång/kort-aktiefonden Manticore bidrog också positivt till BMS. Aprils resultat tyngdes av lång/kort-aktiestrategin Black-and-White som hade en svår månad till följd av kraftigt stigande börser, framförallt inom cykliska bolag. Florin Court, den systematiskt trendföljande strategin, sjönk marginellt trots vinster från räntepositioner.

Inlösen från Bodenholm fördelades på ett sådant sätt att alla fonder i BMS-portföljen fick högre vikter jämfört med föregående månad. Allokeringen till AlphaCrest, Arete och Lynx ökade mer än en pro rata-allokering, medan allokeringen till Black-and-White och Manticore ökade mindre.

BMS_bild_april_sv.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies