• Nyhet
  • 3 sep 2020

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy augusti 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,4 procent respektive 0,7 procent i augusti.

Marknad

Augusti var ännu en stark månad för aktiemarknaderna med S&P 500-index tillbaka på nya rekordnivåer. Duvaktiga signaler från Federal Reserve indikerade att räntorna kommer att förbli rekordlåga under en lång tid, vilket ledde till en brantning av den amerikanska avkastningskurvan. Inom råvaror ökade naturgaspriserna till följd av orkanen Laura, som träffade Mexikanska golfen, och inom ädelmetaller fluktuerade guldpriset. Den amerikanska dollarn fortsatte försvagas mot de flesta större valutorna medan både euron och pundet stärktes.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Augusti var en bra månad för lång/kort-aktiefonderna Manticore och Black-and-White som båda genererade solid alfa, särskilt från sina långa böcker. Räntefokuserade fonden Frost hade ytterligare en stark månad och gynnades av Riksbankens fortsatta balansräkningsexpansion. Systematiska aktiefonden AlphaCrest hade en stark månad och lång/kort-kreditstrategin Observatory samt trendföljande strategin Lynx avslutade månaden marginellt positivt. Månadens största negativa bidragsgivare var systematiskt trendföljande strategin Florin Court, där augustimånadens vändning på räntemarknaderna blev särskilt kostsamt. Maskininlärningsstrategin Lynx Constellation hade också en tuff månad och förlorade framför allt på stigande naturgaspriser. Makrostrategin Arete avslutade månaden negativt till följd av en volatil aktiemarknad i Hong Kong.


Från och med den 1 september ökade BMS portföljförvaltare marginellt sin allokering till Observatory och AlphaCrest.

BMS kom aug sv.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies