• Nyhet
  • 2 jun 2020

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy maj 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 3,0 procent respektive 5,8 procent i maj.

MARKNAD

Priserna på aktier fortsatte att stiga i maj med riskaptit drivet av förhoppningar om framsteg mot ett vaccin, återstart av ekonomier och förväntningar om ytterligare stimulanser. Eskalerande spänningar mellan USA och Kina ökade dock osäkerheten kring återhämtningen. Oljepriserna steg till följd av neddragning av produktion samt att oron för lagringskapaciteten avtog. Inom valutor försvagades både den amerikanska dollarn och det brittiska pundet medan obligationsräntor steg något under månaden.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Sju av nio investeringsstrategier bidrog positivt till BMS:s resultat i maj. De USA-baserade lång/kort-aktiefonderna Manticore och Black-and-White presterade bra och särskilt Manticore genererade betydande marknadsneutralt alfa. Lång/kort-kreditstrategin Observatory tjänade pengar på idiosynkratiska relativvärdespositioner och systematiska aktiestrategin AlphaCrest genererade solitt alfa. Hongkongbaserade makrofonden Arete hade ytterligare en bra månad med aktiepositioner som främsta bidragsgivare, men även valutor, räntor och råvaror bidrog positivt. Fonden Frost med inriktning på relativvärdespositioner inom räntor genererade vinster på de flesta av sina tematiska exponeringar. Systematiskt trendföljande strategin Florin Court och maskininlärningsstrategin Lynx Constellation avslutade båda månaden nära noll. Trendföljande strategin Lynx bidrog negativt när vinster i räntor inte vägde upp förluster från trendbrott i energipriser och den amerikanska dollarn.

Per den 1 juni har portföljförvaltarna gjort mindre justeringar i portföljen.

BMS_com_mar_2020_sv.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies