• Nyhet
  • 3 apr 2020

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy mars 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -2,1 respektive -4,4 procent i mars.

Marknad

Finansiella marknader präglades av stor oro och hög volatilitet i mars då USA och Europa blev coronaviruspandemins epicentrum. Hastigheten för börsrasen var extrem, med det värsta fallet sedan oktober 1987 för europeiska och amerikanska börser, då investerare prisade in risken av massarbetslöshet till följd av att man stänger gränser och sätter hela befolkningar i karantän. Inom råvaror sjönk oljepriset markant på grund av oenigheter om produktionsnedskärningar mellan Ryssland och Saudiarabien, samt en global konsumtionsnedgång. Inom räntor sjönk priset på statsobligationer, som vanligtvis ses som en trygg placering i stressade marknader, tillsammans med aktier när investerare efterfrågade likviditet. Risksentimentet stabiliserades något under den senare delen av månaden till följd av massiva monetära och skattemässiga insatser. USA:s centralbank inledde ett nytt program med obegränsade obligationsköp och den amerikanska senaten klubbade genom ett massivt räddningspaket på 2 000 miljarder dollar.

BMS avkastning och utsikt

Vi är givetvis inte nöjda med att avkastningen vid månadsslutet var negativ. Däremot lyckades vår portföljkonstruktion, med fokus på diversifiering och marknadsneutralitet, bidra till att BMS klarade sig relativt väl trots aktiemarknadsrörelser som inte har bevittnats sedan den globala finanskrisen. Utöver utmanande marknader formaliserades även beslutet att lösa in BMS investering i Bodenholm och under månaden likviderades deras portfölj.

Efter de första veckorna med marknadsturbulens övergick vårt fokus gradvis till att identifiera möjligheter. Varje marknadskris är unik, men ett vanligt tema är att de ger upphov till goda möjligheter då stora felprissättningar uppstår och fundamentala faktorer kan förändras mycket snabbt. Vi har sett och upplevt detta tidigare under både IT-bubblan och den globala finanskrisen. BMS är väl positionerad för att ta till vara på möjligheter, såväl på kort som på längre sikt, samtidigt som vi förblir diversifierade med hög grad av marknadsneutralitet givet vår risktolerans. Ur makro- och marknadsperspektiv tror vi att de ekonomiska konsekvenserna är allvarliga och att återhämtningen kommer att ta lång tid. Följaktligen kommer de finansiella marknaderna troligen att förbli volatila.

Från och med 1 april ökade BMS sin allokering till Manticore, Black-and-White och Arete samt reducerade allokeringen till Observatory Capital, AlphaCrest och Lynx Constellation. Inlösen i Bodenholm kommer att genomföras i april tillsammans med övriga investerares inlösen.

BMS_com_mar_2020_sv.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies