• Nyhet
  • 17 nov 2021

Avveckling av fonden Frost

Frosts koncentrerade portfölj träffades hårt av den globala turbulensen i korträntor under oktober. Fondandelsvärdet föll under månaden med 17,6 procent där lejonparten av förlusterna uppstod de sista dagarna, detta trots ett intensivt riskreducerande arbete under särskilt den sista veckan. Utan riskreduceringar hade dock förlusterna varit större och även resulterat i en hög kvarvarande risk i fonden i en turbulent miljö.

Nuvarande estimat för november visar på ytterligare förluster och det är sannolikt att fondandelsvärdet per sista november kommer att ha minskat med mer än 20 procent från årets början (per mitten på november var denna minskning cirka 22 procent), vilket enligt fondbestämmelserna innebär att fondens aktiva risktagande och existerande positioner måste avvecklas. Förvaltningsorganisationen har gjort bedömningen att det mest ansvarsfulla för fondens investerare är att avveckla risktagandet helt då det inte finns förutsättningar att fortsätta ta risk.

Frost Asset Management AB har till följd av detta beslutat att upphöra med förvaltningen av fonden.

Frost startade sin verksamhet den 2 januari 2020 och fondens förvaltade kapital uppgick den 31 oktober till cirka 3,5 miljarder kronor. 

Andelsägare i Frost underrättas separat om inlösenförfarande.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies