• Nyhet
  • 23 jun 2021

Förändring i Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy (BMS) löser in sina andelar i fonden Observatory. Fonden startade 2004 och fondandelsvärdet har under de senaste månaderna legat på, eller nära sin högsta avkastning någonsin. Dock bedöms fonden inte ha förutsättningar för tillräckligt god riskjusterad avkastning framöver enligt BMS portföljförvaltares kriterier.

– All respekt till Observatory och dess förvaltare Shazad Ghaffar med sina +30 år i branschen. Han har presterat starkt under lång tid, med verklig marknadsneutralitet och utan snedsteg. Det finns få förvaltare inom lång/kort kreditstrategier som lyckats så väl med att generera alfa över tid och att hålla hög likviditet. Dessvärre har den årliga absolutavkastningen de senaste tre åren varit för låg och den framtida riskjusterade avkastningen bedöms inte bli konkurrenskraftig, kommenterar Mikael Spångberg, ansvarig portföljförvaltare för BMS och fortsätter:

– Beslutet är odramatiskt. Vi har haft konstruktiv dialog med Shazad Ghaffar kring risktagande, portföljen och dess framtida förutsättningar och nu landat i att lösa in våra andelar. Alla förvaltningsbeslut syftar till att förbättra BMS:s förutsättningar för att skapa en stark riskjusterad avkastning, säger Mikael Spångberg.

 

Läs hela nyheten här.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies