• Nyhet
  • 4 maj 2021

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy april 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 1,6 respektive 3,1 procent i april.

Marknad

USA-börserna nådde nya rekordnivåer i april, delvis drivna av positiv makrodata med detaljhandel och arbetslöshetssiffror som var bättre än förväntade. Antalet coronavirusfall såg en kraftig ökning främst i Indien, men även i Japan, vilket bidrog till svagare aktiemarknader i Asien. Trots högre amerikansk inflation föll den 10-åriga statsobligationen medan den amerikanska dollarn försvagades. Oljepriset steg till följd av förbättrade efterfrågeutsikter.

Strategier inom Brummer Multi-Strategy 

Lång/kort-aktiestrategierna Black-and-White och Manticore levererade positiv alfaintjäning till följd av det första kvartalets resultatrapporter. Systematiska trendföljande strategin Florin Court bidrog också positivt med vinster främst inom energi och råvaror. Systematiska aktiestrategin AlphaCrest hade ytterligare en bra månad där volatiliteten mellan aktier var gynnsam, medan räntefokuserade Frosts intjäning under april främst kom från länderspreadar. Lång/kort-kreditstrategin Observatory, makrostrategin Arete och den systematiskt trendföljande strategin Lynx var alla marginella positiva bidragsgivare. Maskininlärningsstrategin Lynx Constellation var månadens enda negativa bidragsgivare med förluster framförallt inom råvaror.

Per den 1 maj gjorde BMS:s portföljförvaltare endast smärre justeringar i portföljen. 

BMS kom Apr 2021 sv.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies