• Nyhet
  • 5 jan 2021

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy december 2020

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 4,6 procent respektive 8,9 procent i december.

MARKNAD

Marknaderna rörde sig uppåt i december till följd av ett nytt finanspolitiskt stimulanspaket på 900 miljarder dollar i USA i kombination med undertecknandet av ett Brexit-handelsavtal. Den ekonomiska aktiviteten visade emellertid tecken på en avmattning i tillväxten med både minskad återhämtning på arbetsmarknaden och minskad privat konsumtion. Inom räntor fortsatte 10-åriga USA-räntor att stiga till knappt 1 procent till följd av stigande framtida inflationsförväntningar. Bland valutor fortsatte den amerikanska dollarn att falla medan det brittiska pundet gynnades av handelsavtalet mellan EU och Storbritannien. På råvarusidan steg oljepriset medan priser inom vissa jordbruksvaror också fortsatte sin uppgång.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

December var ytterligare en mycket stark månad för BMS och nästan alla investeringsstrategier bidrog positivt. Månadens största bidragsgivare var lång/kort-aktiestrategierna Black-and-White och Manticore som båda levererade stark alfaintjäning. De systematiskt trendföljande strategierna Florin Court och Lynx var också lönsamma. Vinsterna för den förstnämnda kom huvudsakligen från positioner inom valutor och energi medan råvaru- och valutapositioner bidrog mest för den sistnämnda. Makrofokuserade Arete tjänade pengar på aktieexponering och lång/kort-kreditstrategin Observatory tjänade på relativvärdesplaceringar. För maskininlärningsstrategin Lynx Constellation uppvägdes förluster inom aktieindex av betydande vinster i råvaror, där jordbruksvaror var särskilt lönsamma. Räntefokuserade Frost och marknadsneutrala systematiska aktiestrategin AlphaCrest bidrog marginellt negativt.

Per den 1 januari har portföljförvaltarna endast gjort marginella förändringar i portföljen.

BMS kom dec 2020 sv.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies