• Nyhet
  • 3 mar 2021

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy februari 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 3,2 respektive 6,4 procent i februari.

MARKNAD

Volatiliteten ökade på de globala obligations- och aktiemarknaderna i februari. Detta var drivet av oro över att starkare tillväxtutsikter kan leda till högre inflation och därmed tvinga centralbanker att strama åt penningpolitiskt stöd. Trots duvaktiga signaler från Federal Reserve steg den 10-åriga amerikanska statsräntan till sin högsta nivå på över ett år. De snabba ränteuppgångarna på obligationsmarknaden tyngde världens börser där tillväxtaktier drabbades hårdast. Inom råvaror fortsatte oljepriset att stiga, drivet av produktionsminskningar från de större exportländerna och ökad efterfrågan. Inom valutor ledde de stigande räntorna i USA till en kraftig nedgång för tillväxtmarknadsvalutor.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Lång/kort-aktiestrategierna Black-and-White och Manticore navigerade väl under februarivolatiliteten och båda genererade starkt alfa till följd av positiva resultatrapporter. Systematiska aktiestrategin AlphaCrest bidrog också positivt under månaden med maskininlärningsmodeller som särskilt bidragsgivande. Systematiskt trendföljande strategin Lynx genererade vinster i råvaror och aktier, vilka övervägde förluster på ränte- och valutamarknader. Hongkongbaserade makrostrategin Arete tjänade på sin handel inom aktier och gynnades även av den brantare amerikanska avkastningskurvan. Lång/kort-kreditstrategin Observatory och maskininlärningsstrategin Lynx Constellation bidrog båda marginellt positivt under månaden. Systematiska trendföljande strategin Florin Court hade en negativ månad med förluster främst till följd av räntepositionering. Räntefokuserade Frost hade också en negativ månad och förlorade framför allt på positionering inom räntor på den svenska marknaden.  

Per den 1 mars ökade BMS:s portföljförvaltare sin allokering till Lynx och AlphaCrest, medan allokeringen till Observatory och Florin Court minskades.

BMS kom feb 2021 sv.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies