• Nyhet
  • 2 feb 2021

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy januari 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -0,8 procent respektive -1,7 procent i januari.

MARKNAD

Aktier och obligationsräntor rörde sig uppåt i början av januari då marknaden prissatte ytterligare stimulanspaket från den nya Biden-administrationen efter att demokraterna tog kontroll av kongressen i USA. Ökad tillväxt och inflationsförväntningar bidrog till att den amerikanska 10-åriga räntan steg till de högsta nivåerna sedan mars 2020 medan Federal Reserve försökte minska oron för att de snart kommer dra ned på sina tillgångsköp. Riskaptiten försämrades under andra halvan av månaden då stimulansförhoppningar bleknade samtidigt som utrullningen av vaccin fortsatte att gå trögt och Covid-restriktioner i många länder förlängdes. Trots detta så rusade kurserna på flera hårt blankade aktier drivet av den hajp som pågick på onlineforumet Reddit. Inom råvaror fortsatte oljepriset att stiga och inom valutor stärktes det brittiska pundet mot euron.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Brummer Multi-Strategy avslutade månaden negativt. Störst negativt bidrag hade lång/kort-aktiestrategin Black-and-White p.g.a. framför allt svagt alfa på kortsidan. Systematiska trendföljande strategin Florin Court hade också en negativ månad och förlorade framför allt på positionering inom räntor, krediter och valutor. Maskininlärningsstrategin Lynx Constellation, trendföljande strategin Lynx och lång/kort-aktiestrategin Manticore bidrog marginellt negativt. Månadens största positiva bidragsgivare var systematiska aktiestrategin AlphaCrest som genererade stabilt alfa. Makrofokuserade Arete hade ytterligare en bra månad, med intjäning främst från aktiepositioner. Räntefokuserade Frost genererade goda vinster på de flesta av sina tematiska exponeringar, med kurvpositionering och valutapositionering som de största vinnarna. Lång/kort-kreditstrategin Observatory tjänade pengar på relativvärdesplaceringar.

Per den 1 februari har portföljförvaltarna endast gjort marginella förändringar i portföljen.

BMS kom jan 2021 sv.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies