• Nyhet
  • 3 jun 2021

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy maj 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -0,3 respektive -0,8 procent i maj.

MARKNAD

Fokus på inflationsrisker ökade i maj då den ekonomiska återhämtningen fortsatte att ta fart medan riskerna kring pandemin verkade avta. Högre konsumentpriser avfärdades till stor del av Federal Reserve som övergående och ett resultat av kraftiga finanspolitiska stimulanser och flaskhalsar i försörjningskedjan. En sämre sysselsättningssiffra än väntat minskade pressen på den amerikanska centralbanken att börja diskutera nedbantning av sina värdepappersköp. Den 10-åriga amerikanska statsräntan rörde sig runt 1,6 procent under månaden. Tekniktunga Nasdaq påverkades negativt av inflationsoro innan indexet återhämtade sig under andra halvan av månaden. På valutamarknaden försvagades den amerikanska dollarn något samtidigt som kryptovalutor hade en extremt volatil månad efter att Kina skärpt sina regler kring bitcoin. Råvarupriser fortsatte uppåt i maj drivet av stark efterfrågan från Kina och järnmalm och koppar nådde nya rekordnivåer.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY 

Systematiska trendföljande strategierna Florin Court och Lynx var båda positiva bidragsgivare under månaden. För Lynx var valutor och råvaror de främsta bidragsgivarna medan Florin Court tjänade pengar på merparten av sina sektorer; särskilt energi. Systematiska aktiestrategin AlphaCrest hade ännu en bra månad och navigerade väl i den volatilitet som rådde under månaden. Maskininlärningsstrategin Lynx Constellation tjänade pengar på råvaror, valutor och räntepositioner. Lång/kort-aktiestrategin Black-and-White var månadens huvudsakliga negativa bidragsgivare på grund av sektorrotationer samt svagt alfa på långsidan. Att makrofokuserade Arete var marginellt ner för månaden berodde främst på kostsam aktieindexpositionering. Lång/kort-kreditstrategin Observatory, räntefokuserade Frost och lång/kort-aktiestrategin Manticore avslutade månaden nära noll.
 

Per den 1 juni ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till AlphaCrest och Lynx medan allokeringen till Black-and-White, Manticore och Observatory minskades.

 

BMS kom May 2021 sv.png

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies