• Nyhet
  • 6 apr 2021

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy mars 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -1,8 respektive -3,7 procent i mars.

MARKNAD

Räntan på statsobligationer med längre löptider fortsatte uppåt i mars då positiv makrodata bidrog till en ljusare syn på den amerikanska ekonomin, vilken samtidigt förstärktes av Biden-administrationens stimulanspaket på USD 1,9 biljoner. Trots en volatil månad för börserna steg S&P 500 till nya rekordnivåer medan det teknologitunga Nasdaq-indexet underpresterade. Med högre amerikanska räntor och stigande inflationsförväntningar stärktes den amerikanska dollarn medan euron försvagades i samband med att Europas största ekonomier tvingades återinföra restriktioner. Inom råvaror fortsatte oljeprisets uppåttrend men under andra halvan av månaden sjönk priset efter tecken på minskad efterfrågan från nyckelmarknader. 

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Lång/kort-aktiestrategierna Black-and-White och Manticore stod för majoriteten av mars förluster, då rotationen från tillväxtaktier till värdeaktier visade sig vara svår för båda strategierna. Maskininlärningsstrategin Lynx Constellation var också en negativ bidragsgivare med förluster från korta positioner i aktieindex. Systematiska trendföljande strategin Florin Court presterade väl under månaden med intjäning från merparten av deras sektorer; positionering inom energier och krediter var de mest lönsamma. Räntefokuserade Frost gynnades av den ökade volatiliteten till följd av den snabba ränteuppgången och genererade vinster på de flesta av sina tematiska exponeringar. Hongkongbaserade makrostrategin Arete tjänade pengar på brantare amerikansk räntekurva, en starkare amerikansk dollar och en övervikt till de mer cykliska delarna av de globala aktiemarknaderna. Systematiska aktiestrategin AlphaCrest lyckades också generera avkastning till följd av den ökade volatiliteten. Lång/kort-kreditstrategin Observatory och den systematiskt trendföljande strategin Lynx avslutade båda månaden nära noll. 

Per den 1 april ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till AlphaCrest och Arete medan allokeringen till Black-and-White minskades.

BMS com Mar 2021 sve.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies