• Nyhet
  • 3 dec 2021

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy november 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -1,8 respektive -3,7 procent i november.

MARKNAD

Flera händelser bidrog till ökad volatilitet på de globala marknaderna under november. Federal Reserve meddelade att en nedtrappning av tillgångsköpen kommer inledas, vilket var i linje med förväntningarna. Bank of England överraskade däremot marknaderna genom att meddela att räntan inte höjs trots tidigare hökaktiga kommentarer. I USA fortsatte arbetslösheten att falla och oktobers inflationssiffror var högre än förväntat och visade den högsta nivån på tre decennier. Investerarnas riskaptit reducerades dock märkbart mot slutet av månaden till följd av förnyad virusoro över en ny COVID-variant. Globala aktier, oljepriser, den amerikanska dollarn och räntor föll kraftigt när marknaden försökte smälta de ekonomiska konsekvenserna av den nya virusvarianten.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

I november navigerade den systematiska aktiestrategin AlphaCrest månadens volatilitet väl med bra alfaintjäning som följd. Lång/kort-aktiestrategin Pantechnicon genererade vinster från främst korta positioner och långalfa. Bidraget från den systematiska trendföljande strategin Florin Court och makrofokuserade Arete var nära noll. Florin Court tjänade pengar på valutor, elektricitet och aktier men tappade på räntor, medan Aretes handel inom aktiesektorn bidrog marginellt negativt till resultatet. Även bidraget från lång/kort-aktiestrategin Kersley var svagt negativt. Lång/kort-aktiestrategin Manticore var månadens största negativa bidragsgivare där långt alfa i samband med rapportsäsongen var kostsamt. Den trendföljande strategin Lynx slutade på minus i november på grund av att förluster, primärt från positioner inom råvaror, räntor och aktier, övervägde vinster från valutor. Förhållandena på penningmarknaden fortsatte vara förlustbringande för räntefokuserade Frost under början av november och Frosts förvaltarteam gjorde bedömningen att avveckla samtliga positioner och stänga fonden.

Per den 1 december ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till Florin Court marginellt, minskade allokeringen till Arete och Manticore samt löste in innehavet i Frost på 3,9 procent. Framöver kommer BMS att förbättra diversifieringen i portföljen ytterligare genom att lägga till ett nytt investeringsmandat. Det nya mandatet beräknas starta under våren 2022 och kommer inledningsvis enbart ske för BMS:s räkning.

Läs mer här.

För mer information om Brummer Multi-Strategys utveckling se nedanstående tabeller och grafer.  

BMS kom nov 2021.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies