• Nyhet
  • 2 nov 2021

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy oktober 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,2 respektive 0,3 procent i oktober.

MARKNAD

De globala aktiemarknaderna återhämtade merparten av föregående månads förluster tack vare i allmänhet starka kvartalsrapporter som övervägde oro över flertalet centralbankers hökaktiga signaler. Energipriserna fortsatte att stiga och oljepriset nådde ett nytt flerårsrekord. Detta, tillsammans med flaskhalsar på utbudssidan, drev på osäkerheten kring framtida inflationsförväntningar och ledde till att flertalet centralbanker skiftade till en mer hökaktig ton i sin kommunikation. Ett antal räntemarknader var turbulenta, speciellt räntorna i kortändan steg kraftigt då marknadsaktörer ifrågasatte centralbankernas synsätt om att inflationen är övergående, vilket bidrog till en aggressiv försäljning av kortfristiga statsobligationer medan långfristiga statsobligationerna fortsatte vara tämligen stabila.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

I oktober var de systematiska trendföljande strategierna Florin Court och Lynx signifikanta positiva bidragsgivare och båda kapitaliserade på fallande obligationspriser. Den förstnämnda tjänade även pengar på råvaror, medan den sistnämnda tappade på långa positioner i dollar. Lång/kort-aktiestrategierna Manticore och Kersley bidrog med positivt alfa under rapportsäsongen. Makrofokuserade Arete tjänade pengar på aktiepositionering. Den systematiska aktiestrategin AlphaCrest, lång/kort-aktiestrategin Pantechnicon och maskininlärningsstrategin Lynx Constellation var marginella negativa bidragsgivare. Månadens största negativa bidragsgivare var räntefokuserade Frost, som hade sin sämsta månad sedan start, i stor utsträckning på grund av de senaste veckornas kraftigt stigande svenska korträntor och flackare avkastningskurvor. En katalysator bakom de extrema rörelserna, vilket spillde över till SEK-och EUR-räntor, var Bank of Englands hökaktiga kommentarer som efterföljde stigande inflationsförväntningar. I Sverige råder nu en väsentlig skillnad mellan Riksbankens kommunicerade räntebana och vad marknaden förväntar sig. Frost har reducerat risken i portföljen signifikant givet rådande marknadsförhållanden. Det negativa bidraget från Frost till BMS avkastning är dock begränsat eftersom allokeringen till Frost har hållits låg. Att BMS genererar positiv avkastning under månaden är ett kvitto på den goda diversifieringen i BMS portfölj.

Per den 1 november ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till framför allt Kersley och Florin Court. Portföljförvaltarna löste även in innehavet på 1,2 procent i Lynx Constellation och ökade i stället allokeringen till Lynx huvudprogram. Totalt sett ökades allokeringen till Lynx på marginalen.

För mer information om Brummer Multi-Strategys utveckling se nedanstående tabeller och grafer.

nedanstående tabeller och grafer.

BMS kom okt 2021 sv.png

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies