• Nyhet
  • 2 sep 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy augusti 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 1,7 respektive 3,2 procent i augusti.

MARKNAD 

I augusti möttes investerare på globala marknader av försvagade ekonomiska indikatorer och påmindes återigen om en dyster global utsikt med hög inflation, räntehöjningar och geopolitisk osäkerhet. Konsumtionen för amerikanska hushåll avtog under månaden samtidigt som flera bostadsmarknader visade tecken på att sakta in då centralbanker fortsätter vara fokuserade på räntehöjningar i hopp om att kunna dämpa inflationen. Bland centralbanker i utvecklade länder signalerade Federal Reserve fortsatta räntehöjningar och Bank of England och Australiens centralbank, RBA, höjde räntorna med 0,5 procentenheter. Inom tillväxtmarknader sänkte den Kinesiska centralbanken referensräntor efter att ekonomiska datapunkter varit svagare än väntat, samtidigt som räntorna höjdes av centralbanker i till exempel Argentina, Mexiko och Peru. De geopolitiska spänningarna mellan USA och Kina ökade när talmannen för USA:s representanthus besökte Taiwan. Aktiemarknaderna steg under den första halvan av månaden efter svagare än väntad inflationsdata i USA, men övergick sedan till breda nedgångar efter Jay Powells hökaktiga tal i Jackson Hole. På råvarumarknaderna sjönk oljepriset medan naturgaspriserna fortsatte stiga. På räntemarknaderna steg de amerikanska obligationsräntorna och uppgången förstärktes ytterligare efter ett hökaktigt budskap från Federal Reserve. Europeiska obligationer hade sin sämsta månad på flera decennier med nedgångar som framför allt drevs av inflationsrädsla och potentiella räntehöjningar. Till följd av politisk och ekonomisk osäkerhet i Storbritannien försvagades det brittiska pundet markant mot den amerikanska dollarn. Den förstnämnda valutan noterade sitt kraftigaste månatliga fall sedan 2016 medan den sistnämnda stärktes mot en korg av valutor. 

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY 

BMS genererade positiv avkastning i augusti med starka bidrag från de flesta av investeringsstrategierna. De trendföljande strategierna levererade god avkastning på både alternativa och traditionella marknader. Den trendföljande strategin på alternativa marknader var månadens största bidragsgivare med stora vinster inom energisektorn men genererade även vinster inom räntor, råvaror och valutor, vilket övervägde mindre förluster från krediter och aktier. Den systematiskt trendföljande strategin på traditionella marknader tjänade främst på långa positioner i amerikansk dollar och korta positioner i europeiska obligationer som vägde upp marginella förluster från aktier. Lång/kort-aktiestrategierna genererade positiva bidrag inom majoriteten av sektorerna. Bidraget från globala industrisektorn var det största bland lång/kort-aktiestrategierna med starkt alfa främst på kortsidan. Även europeiska finanssektorn stod för en betydande andel av det positiva bidraget till BMS:s avkastning och positioner i nordiska/europeiska tekniksektorer var också vinstgivande. Det största negativa bidraget kom från strategin fokuserad på de amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorerna som tappade på både lång- och kortalfa och man slutade på minus i de flesta delsektorerna. Den systematiska aktiestrategin avslutade månaden svagt ned. Den systematiska makrostrategin som fokuserar på alternativa marknader hade ytterligare en bra månad med vinster inom råvaror, valutor och räntor som övervägde förluster från aktier.  

Per den 1 september ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till den systematiska makrostrategin fokuserad på alternativa marknader och minskade allokeringen till lång/kort-aktiestrategin fokuserad på de amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorerna. 

 

BMS_Kom_Augusti_2022.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies