• Nyhet
  • 5 jan 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy december 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -0,1 respektive -0,2 procent i december.

MARKNAD

Oron över omikron och stigande inflation fortsatte tynga marknadssentimentet i december. Flertalet länder återinförde striktare restriktioner på grund av ökad smittspridning av covid-19 och att centralbanker valde olika policyriktningar för att hantera inflationen. Federal Reserve meddelade att de kommer öka takten på nedtrappningen av tillgångsköp och Bank of England höjde räntan. Den Europeiska Centralbanken valde ett mer duvaktigt förhållningssätt genom meddelandet att det pandemirelaterade obligationsköpsprogrammet kommer att avslutas medan tidigare tillgångsköpsprogram kommer att bibehållas. December var en volatil månad för de globala aktiemarknaderna, starkt präglade av ovannämnda orosmoln, men trots detta slutade månaden nära nya rekordnivåer. Inom råvaror återhämtade oljepriset merparten av nedgången som skedde i november och gaspriser i Europa tog sig över tidigare rekordnivåer. På valutamarknaden steg det brittiska pundet mot andra större valutor till följd av Bank of Englands överraskande besked om räntehöjning.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Den största negativa bidragsgivaren i december var lång/kort-aktiestrategin Manticore som hade en negativ månad till följd av svagt alfa på både lång- och kortsidan. De systematiska trendföljande strategierna hade också en negativ månad. Lynx genererade vinster från aktier som övervägdes av förluster inom räntor, råvaror och valutor. Florin Courts förluster inom valutor och råvaror kompenserades dessvärre inte av vinster inom räntor, aktier och energisektorn. Månadens största positiva bidragsgivare var systematiska aktiestrategin AlphaCrest som genererade vinster inom samtliga investeringsfilosofier. Makrofokuserade Arete tjänade pengar på aktiepositionering. Båda lång/kort-aktiestrategierna Pantechnicon och Kersley bidrog marginellt positivt, där den förstnämnda genererade alfa inom materialsektorn medan den sistnämnda tjänade pengar i samtliga sektorer där “diversified financials” var särskilt lönsam.

Per den 1 januari minskade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till Arete, Lynx och Manticore, samt ökade allokeringen till Pantechnicon, AlphaCrest, Florin Court och Kersley.

För mer information om Brummer Multi-Strategys utveckling se nedanstående tabeller och grafer.  

BMS kom dec 2021.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies