• Nyhet
  • 3 mar 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy februari 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,1 respektive 0,1 procent i februari.

MARKNAD

Februari inleddes med inflationsdata långt över målet inom europaområdet, hökaktiga uttalanden från ECB och en räntehöjning från Bank of England. I USA steg inflationstakten till den högsta nivån på 40 år, vilket ledde till att marknaden prisade in en betydligt mer aggressiv respons från Federal Reserve. Den geopolitiska oron ökade gradvis under månaden och investerarnas efterfråga på ”säkra” tillgångar ökade. Mot månadsslutet eskalerade de geopolitiska spänningarna när Ryssland inledde en fullskalig invasion av Ukraina. Riskaptiten sjönk märkbart till följd av kriget, vilket orsakade nedgångar på de globala aktiemarknaderna medan råvarupriser steg. Priser på metall och europeisk naturgas sköt i höjden, samtidigt som priset på brentolja steg till över 100 dollar per fat då oron över utbudsstörningar tilltog i samband med att sanktioner infördes mot Ryssland. Räntemarknaderna var blandade under månaden, vilket främst berodde på stigande inflation, förväntningar kring monetära policyer och konflikten i östra Europa.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Brummer Multi-Strategy avslutade månaden på plus med trendföljande strategier som största bidragsgivare. Majoriteten av vinsterna för de båda trendföljande strategierna Lynx och Florin Court var inom räntor och råvarumarknader medan negativa bidrag kom från valutapositionering i den första strategin och aktiepositioner i den andra. Finansfokuserade lång/kort-aktiestrategin Kersley var också lönsam i februari där de flesta investeringsteman genererade vinster. Månadens största negativa bidragsgivare var den systematiska aktiestrategin AlphaCrest som kämpade med att generera alfa under månaden. Även industrifokuserade lång/kort-aktiestrategin Pantechnicon bidrog negativt med förluster främst inom material och kapitalvarusektorn. Makrofokuserade Arete realiserade förluster inom aktiepositionering i USA, medan tech-fokuserade lång/kort-aktiestrategin Manticore slutade månaden marginellt ned.

Per den 1 mars minskade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till Arete samt ökade allokeringen till Kersley och Lynx.

För mer information om Brummer Multi-Strategys utveckling se nedanstående tabeller och grafer.

BMS_diagram_sve-test-test.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies