• Nyhet
  • 3 feb 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy januari 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,3 respektive 0,5 procent i januari.

MARKNAD

Penningpolitiska åtstramningar, inflation och pandemins utveckling fortsatte vara i fokus under januari. I USA lämnade Federal Reserve räntorna oförändrade även om de samtidigt signalerade att en första räntehöjning kommer i mars eftersom inflationsriskerna fortsätter vara höga och sjunkande arbetslöshet pekar mot en stark arbetsmarknad. Utsikterna med framtida räntehöjningar ledde till försäljningar på aktiemarknaden där framför allt tekniktunga Nasdaq påverkades kraftigt och föll cirka 15 procent för att sedan återhämta sig till viss del mot slutet av månaden. På räntemarknaden steg den amerikanska 10-årsräntan till den högsta nivån sedan pandemins start, vilket i kombination med en stram amerikansk arbetsmarknad, hjälpte till att stärka den amerikanska dollarn. Även amerikanska korträntor steg där marknaden prisar in flertalet räntehöjningar under året. Inom råvaror pressades oljepriset uppåt till följd av produktionsbrist och geopolitiska spänningar i Europa.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Månadens största positiva bidragsgivare var den systematiska aktiestrategin AlphaCrest som hade ytterligare en bra månad där volatiliteten på aktiemarknaden var gynnsam. De trendföljande strategierna Lynx och Florin Court bidrog båda positivt. Lynx gjorde intjäningar inom råvaror och räntor, vilket övervägde förlusterna inom aktier. Florin Court tjänade på positioner inom råvaror, räntor och energisektorn. Finans-fokuserade lång/kort aktiestrategin Kersley navigerade månadens volatilitet väl och genererade vinster inom bank- och försäkringssektorn som huvudsakligen drevs av långt alfa. Industri-fokuserade lång/kort aktiestrategin Pantechnicon var marginellt ner på månaden där förluster i materialsektorn övervägde vinster från positioner inom transport och bilar & komponenter. Även tech-fokuserade lång/kort aktiestrategin Manticore bidrog marginellt negativt. Månadens största negativa bidragsgivare var makro-fokuserade Arete som tappade på aktiepositionering i USA och Kina.

Per den 1 februari minskade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till Arete och Manticore, samt ökade allokeringen till Kersley och Pantechnicon.

För mer information om Brummer Multi-Strategys utveckling se nedanstående tabeller och grafer.

BMS-kom-jan-2022-.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies