• Nyhet
  • 3 aug 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy juli 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -0,6 respektive -1,4 procent i juli.

MARKNAD

I juli visade data från USA och Euroområdet att inflationen fortsätter ligga på rekordnivåer, att konsumentförtroendet sjunker på grund av stigande levnadskostnader och att inkommande ekonomisk statistik fortsatte indikera en kommande lågkonjunktur. Europeiska centralbanken genomförde den första räntehöjningen på mer än ett decennium och höjde räntorna med en halv procentenhet tillsammans med införandet av ett nytt obligationsprogram i syfte att hantera stigande skuldkostnader hos medlemsländerna. I linje med förväntningarna meddelade den amerikanska centralbanken Federal Reserve en räntehöjning om 75 baspunkter för andra månaden i rad. Trots räntehöjningen gjorde marknaderna en duvaktig tolkning av Jerome Powells kommentarer vid presskonferensen i samband med räntebeslutet, vilken bidrog till uppgångar på både aktie- och obligationsmarknaderna. Även bolagsresultat som var starkare än väntat inom energi- och tekniksektorerna bidrog till att riskaptiten för aktier på utvecklade marknader ökade något. Både S&P 500 och NASDAQ noterade sin bästa månad sedan 2020. På räntemarknaderna hade statsobligationer också sin bästa månad sedan 2020 där de flesta statsräntorna sjönk tillbaka under tre procent när rädslan för lågkonjunktur ökade medan den amerikanska avkastningskurvan inverterade. Oljepriserna för WTI och Brent svängde runt 100 dollar per fat, främst drivna av investerare som växlade mellan oro över efterfrågan och utbud. Det europeiska gaspriset steg kraftigt under månadens sista vecka när Ryssland beslutade att minska flödena från gasledningen Nord Stream 1. På valutamarknaderna stärktes det amerikanska dollarindexet till den högsta nivån på två decennier i början av månaden, men föll därefter till följd av bland annat Federal Reserves räntehöjning och duvaktiga kommentarer från Feds ordförande.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

BMS avslutade juli svagt ned med varierande bidrag från investeringsstrategierna. Månadens största positiva bidragsgivare var den trendföljande strategin på alternativa marknader som främst tjänade på långa positioner i energisektorn, men även på valutor, vilket övervägde marginella förluster från aktier, räntor och krediter. Månadens största negativa bidragsgivare var den systematiskt trendföljande strategin på traditionella marknader som primärt tappade på korta positioner i europeiska obligationer och amerikanska aktieindex. Bidragen från lång/kort aktiestrategierna var blandade med stark alfaintjäning på både lång- och kortsidan inom den europeiska finanssektorn. Positioner i den globala industrisektorn, främst inom transportsektorn, stod för merparten av det negativa bidraget, vilket övervägde mindre vinster inom energisektorn. Bidraget från lång/kort aktiestrategierna fokuserade på de amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorerna samt nordiska och europeiska tekniksektorer gav nära noll respektive svagt negativ avkastning. Diskretionär makro bidrog positivt och systematisk aktie avslutade månaden ned. Systematisk makro genererade vinster inom samtliga tillgångsslag, där positioner på ränte- och valutamarknaderna var särskilt bidragsgivande.

Per den 1 augusti ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till den systematiska makrostrategin samt löste in den resterande allokeringen i den diskretionära makrostrategin.

För mer information om Brummer Multi-Strategys utveckling se nedanstående tabeller och grafer.

BMS_Kom_Juli_2022.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies