• Nyhet
  • 5 jul 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy juni 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,6 respektive 1,2 procent i juni.

MARKNAD

Juni var en händelserik månad då svaga ekonomiska datapunkter ökade farhågorna för att centralbankernas inflationsåtgärder kommer att leda in den globala ekonomin i en lågkonjunktur. Inflationstrycket fortsatte uppåt och redovisade siffror i maj var de högsta på flera decennier för många länder. Flertalet centralbanker i utvecklade länder, däribland Federal Reserve, Schweiz nationalbank och Bank of England, meddelade räntehöjningar och Fed tillkännagav sin största höjning sedan 1994. Europeiska centralbanken signalerade att de avser att höja räntorna i juli och potentiellt även i september, samtidigt som de arrangerade ett möte för att diskutera medlemsländernas lånekostnader. På globala aktiemarknader var det breda nedgångar med många marknadsindex som föll ner under minus 20 procent i årlig avkastning och därmed gick in i så kallad ”björnmarknad”. På råvarumarknader drevs volatiliteten av oro kring utbud och efterfrågan orsakade av olika faktorer, till exempel sanktioner mot Ryssland och Iran, Kinas covid-policy och begränsningar i produktionskapacitet. På räntemarknader steg obligationspriserna under andra halvan av månaden då oron över en potentiell lågkonjunktur ökade. På valutamarknaderna försvagades den japanska yenen till ett nytt 20-årigt lägsta mot den amerikanska dollarn, medan det amerikanska dollarindexet fortsatte stärkas då marknaderna prisade in högre räntor i USA. Samtidigt försvagades euron och det brittiska pundet generellt till följd av bland annat tillväxt-och inflationsoro.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

BMS:s positiva avkastning i juni genererades till stor del av de trendföljande strategierna som fortsatte leverera positiv avkastning. Det största positiva bidraget för månaden kom från den systematiskt trendföljande strategin på traditionella marknader som främst gjorde vinster på räntor och aktiepositionering, vilket övervägde mindre förluster från råvaror. Den trendföljande strategin på alternativa marknader tjänade främst på korta positioner i räntor och krediter på tillväxtmarknader samt långa energipositioner. Lång/kort-aktiestrategierna tjänade på aktieurval inom globala industrisektorer och teknologisektorn i Norden och Europa med starkt alfa särskilt på kortsidan. Lång/kort-aktiestrategierna med fokus på den amerikanska tekniksektorn och europeiska finanssektorn hade det tuffare. Båda bidrog negativt och den förstnämnda var den största negativa bidragsgivaren för månaden. Systematisk makro avslutade ned på månaden med förluster från valutahandel, räntor och råvaror vilket övervägde vinsterna som genererades från aktier. Även systematisk aktie bidrog negativt. Bidraget från diskretionär makro var i princip noll och vinster från räntor och valutor kompenserade förlusterna från aktier.

Per den 1 juli ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till lång/kort-aktiestrategierna fokuserade på finans och industrisektorn. Samtidigt reducerades allokeringen till diskretionär makro med knappt 50 procent, i linje med tidigare kommunicerat beslut om att BMS kommer lösa in hela sitt innehav i strategin. Lägre allokering gavs även till lång/kort-aktiestrategin fokuserad på den amerikanska tekniksektorn.

För mer information om Brummer Multi-Strategys utveckling se nedanstående tabeller och grafer.

BMS_Kom_Jun_2022.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies