• Nyhet
  • 2 jun 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy maj 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -1,7 respektive -3,4 procent i maj.

MARKNAD

Marknadsvolatiliteten fortsatte i maj med centralbanker fortsatt fokuserade på att försöka tämja inflationen trots ytterligare data som pekar mot potentiellt svagare ekonomisk tillväxt. I USA höjde Federal Reserve räntan med 50 baspunkter i början av månaden och signalerade sedan att det är aktuellt med fler räntehöjningar. Amerikanska räntor avslutade dock månaden lägre, främst drivet av svaga ekonomiska datapunkter och en ökad risk för lågkonjunktur som fick investerare att prisa in mindre aggressiva monetära åtgärder. I Europaområdet indikerade ECB att en första räntehöjning kan komma i juli samtidigt som inflationssiffrorna visade sig vara högre än väntat, vilket ledde till att obligationsmarknaden föll. Globala aktiemarknader påverkades av företagsresultat och svag ekonomisk data med fortsatt turbulens bland teknologiaktier som initialt fortsatte sin nedåtgående trend innan de återhämtade sig något under månadens sista vecka. Inom råvaror fortsatte oljepriset att stiga till följd av EU:s förslag att begränsa import av rysk olja och lättade covidrestriktioner i Kina. Det amerikanska dollarindexet steg till det högsta på tjugo år men försvagades sedan mot månadsslutet till följd av svagare företagsresultat och ekonomiska datapunkter medan euron och det brittiska pundet steg.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Brummer Multi-Strategy genererade negativ avkastning i maj. Den systematiskt trendföljande strategin på traditionella marknader genererade vinster från positioner inom räntor och råvaror, vilket övervägde förlusterna från valutamarknader. Bidragen från lång/kort-aktiestrategierna var varierade med stark alfaintjäning inom finans- och industrisektorer. Månadens största negativa bidragsgivare var lång/kort-aktiestrategin fokuserad på den amerikanska tekniksektorn, framför allt drivet av svagt alfa på långsidan under rapportsäsongen. Den trendföljande strategin inom alternativa marknader bidrog negativt till följd av förluster från krediter och räntor som överskuggade vinster från energisektorn. Den systematiska aktiestrategin bidrog marginellt och den diskretionära makrostrategin avslutade månaden nära noll med vinster från aktier och förluster från råvaror.

Per den 1 juni ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till den industrifokuserade lång/kort-aktiestrategin och började även allokera kapital till en systematisk makrostrategi med fokus på alternativa marknader. Portföljförvaltarna minskade allokeringen till den teknologifokuserade lång/kort-aktiestrategin och systematisk aktie.

För mer information om Brummer Multi-Strategys utveckling se nedanstående tabeller och grafer.

BMS-Kom-maj2022.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies