• Nyhet
  • 5 apr 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy mars 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 2,5 respektive 4,9 procent i mars.

MARKNAD

Kriget mellan Ryssland och Ukraina och den resulterande humanitära krisen tyngde investerare och marknader i mars, där flertalet länder införde sanktioner mot Ryssland. I en tid präglad av geopolitisk osäkerhet, stigande inflation och stram arbetsmarknad höjde Federal Reserve räntan med 25 baspunkter, den första höjningen sedan 2018. Även Bank of England höjde räntan med en fjärdedels procent, medan Europeiska centralbanken indikerade att det kan bli aktuellt att både höja räntan och avsluta stödköpen senare i år. Efter initiala fall på de globala aktiemarknaderna till följd av kriget steg flertalet index till högre nivåer än före kriget. På råvarumarknaden påverkades handeln bland annat av Ryssland-Ukrainakonflikten, utbudsoro och ökat antal covid-19-fall i Kina, där speciellt oljepriset var väldigt volatilt under månaden. På räntemarknaden inverterade avkastningskurvan i USA mot månadsslutet då räntan på tvååriga amerikanska statsobligationer översteg den tioåriga räntan. Även räntedifferensen mellan fem- och trettioåriga statsobligationer sjönk under noll.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

Mars var en stark månad för BMS där de flesta investeringsstrategier bidrog positivt. De största positiva bidragsgivarna var de trendföljande strategierna Lynx och Florin Court, där båda levererade vinster inom framför allt råvaror och räntor. Även industrifokuserade lång/kort-aktiestrategin Pantechnicon bidrog positivt med starkt alfa på både lång-och kortsidan. Makrofokuserade Arete gjorde vinster på amerikanska och kinesiska aktiepositioner. Tech-fokuserade lång/kort-aktiestrategin Manticore var månadens huvudsakliga negativa bidragsgivare, primärt drivet av alfaspecifika förluster. Systematiska aktiestrategin AlphaCrest bidrog marginellt negativt och finansfokuserade lång/kort-aktiestrategin Kersley avslutade månaden nära noll.

Per den 1 april gjorde BMS:s portföljförvaltare mindre justeringar i portföljen där allokeringen till Lynx och Florin Court ökades.

BMS-kom-Mar-2022.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies