• Nyhet
  • 5 dec 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy november 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -2,2 respektive -4,6 procent i november.

MARKNAD

De globala aktiemarknaderna fortsatte att stiga i november. Amerikanska KPI-siffror var lägre än väntade, vilket bidrog till förhoppningar om att centralbankerna kommer få inflationen under kontroll och sänka takten och storleken på räntehöjningarna. Amerikanska obligationsräntor sjönk och avkastningskurvor i både USA och Europa inverterade ytterligare, samtidigt som den amerikanska dollarn försvagades mot flertalet valutor. Förhoppningar om lättade covidrestriktioner och återöppning i Kina ledde till att kinesiska aktier steg efter protester mot regeringens strikta Covid-19-policy. På råvarumarknaderna sjönk priset på brentolja och WTI medan priset på guld och silver steg.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

BMS avslutade ned på månaden. Negativa bidrag kom primärt från systematisk trend och systematisk makro, vilket övervägde positiva bidrag från lång/kort-aktie och systematisk aktie. Systematisk trend gjorde förluster inom räntor, råvaror och valutor i samband med att trender på dessa marknader vände. Långa positioner i dollar var kostsamma liksom korta positioner i ädelmetaller. Systematisk makro gjorde förluster inom de flesta tillgångsslag. Förluster drevs primärt av relativa värderingspositioner inom aktier, räntor och valutor. Lång/kort-aktie var den främsta bidragsgivaren i november. De största positiva alfabidragen kom från bank-, kapitalvaru- och media- och underhållningssektorer. Förlusterna kom främst från aktieurval inom detaljhandeln, transportsektorn och försäkringssektorer. Systematisk aktie bidrog marginellt med positivt alfa.

Per den 1 december ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till lång/kort-aktie, samtidigt som vikterna justerades något inom strategitypen. Portföljförvaltarna minskade även allokeringen till systematisk aktie.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies