• Nyhet
  • 2 nov 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy oktober 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,2 respektive 0,1 procent i oktober.

MARKNAD

Aktiemarknaderna steg i oktober. Bortsett från rapportbesvikelser från flera av världens största teknikbolag levererade de flesta sektorer starkare siffror än väntat. ECB höjde räntorna med 75 punkter medan Christine Lagardes något mjukare kommunikation fick marknaderna att prisa in mindre aggressiva framtida räntehöjningar från centralbanken. Både euron och europeiska obligationsräntor sjönk efter ECB:s uttalande. USA:s BNP-siffror för tredje kvartalet kom in högre än väntat och lika så gjorde inflationssiffrorna för euroområdet och USA. På råvarumarknaderna steg priset på brentolja efter OPEC+ beslut om att minska produktionen medan USA meddelade att de godkänner mer användning av dem strategiska oljereserverna för att stabilisera marknaderna.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

BMS avslutade månaden svagt upp. Lång/kort-aktiestrategierna bidrog positivt totalt sett med vinster inom bank-och finansteman i europeiska finanssektorn och starkt lång-alfa inom globala industrisektorn medan bidraget från amerikanska och nordiska/europeiska tekniksektorer var svagt negativt. Bidragen från de trendföljande strategierna var blandade. Den systematiskt trendföljande strategin på traditionella marknader tjänade på positioner i räntor och valutor men förlorade på positioner inom råvaror och aktier. Den trendföljande strategin på alternativa marknader genererade vinster från räntor, aktier och råvaror vilket övervägdes av förluster från krediter, valutor och energisektorn. Den systematiska aktiestrategin fortsatte tappa och slutade ned på månaden. Den systematiska makrostrategin fokuserad på traditionella marknader tjänade på räntepositioner vilket övervägde förluster inom råvaror och aktier. Den systematiska makrostrategin fokuserad på alternativa marknader fortsatte bidra positivt med vinster från relativpositionering inom aktier, råvaror och räntor som övervägde förluster från valutor.

Per den 1 november ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till den systematiska makrostrategin fokuserad på alternativa marknader och lång/kort-aktiestrategin fokuserad på den europeiska finanssektorn, samtidigt minskades allokeringen till den systematiska aktiestrategin. Allokeringen justerades även under oktober månad då portföljförvaltarna minskade allokeringen till den systematiskt trendföljande strategin på traditionella marknader.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies