• Nyhet
  • 5 okt 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy september 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 2 , 0 respektive 3, 8 procent i september.

MARKNAD

I september meddelades räntehöjningar från många centralbanker där både Federal Reserve och ECB höjde räntorna med 75 baspunkter. Globala aktiemarknader föll under månaden och amerikanska aktier redovisade sin tredje kvartalsförlust i rad för första gången sedan finanskrisen 2008. På räntemarknaderna steg räntor till följd av inflationssiffror som var högre än väntat. Räntan på 10-åriga brittiska statsobligationer steg kraftigt efter att den brittiska regeringen presenterat sin senaste finansplan. På valutamarknaderna fortsatte dollarn att stiga. Det brittiska pundet föll till sin lägsta nivå någonsin mot dollarn, euron till en 20-årig lägsta nivå och yenen till sin lägsta kurs mot dollarn sedan 2008. Japan, som nu är det enda landet med negativa räntor, intervenerade på valutamarknaderna för att hejda yenens försvagning mot dollarn. De geopolitiska spänningarna i östra Europa intensifierades när Ryssland tillkännagav partiell mobilisering och upptrappning av kriget i Ukraina, vilket drev på energikrisen och oron över Europas energiförsörjning i vinter. På råvarumarknaderna backade oljepriset något och föll till sin lägsta nivå sedan januari, vilket återspeglade oro över de globala ekonomiska utsikterna.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

September var ytterligare en bra månad för BMS där de flesta investeringsstrategier bidrog positivt. Den systematiskt trendföljande strategin på traditionella marknader var månadens största positiva bidragsgivare som tjänade på framför allt långa positioner i dollar och positioner i europeiska obligationer medan råvaror drog ned bidraget något. Den trendföljande strategin på alternativa marknader bidrog positivt till BMS:s avkastning med vinster främst från starkt uppåtgående trender på räntemarknaderna och starkare dollar mot tillväxtmarknadsvalutor, vilket övervägde förluster inom energisektorn. Lång/kort-aktiestrategierna navigerade månaden väl med vinster till följd av starkt kortalfa inom amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorerna, europeiska finanssektorn och nordiska/europeiska tekniksektorer medan bidraget från globala industrisektorn var svagt negativt. Den systematiska aktiestrategin hade ytterligare en negativ månad med svagt alfa. Den systematiska makrostrategin fokuserad på alternativa marknader visade fortsatt positiv utveckling med vinster inom aktier och valutor medan bidraget från positioner på räntemarknaderna var nära noll och råvarupositioner bidrog något negativt.

Per den 1 oktober började BMS allokera kapital till en systematisk makrostrategi fokuserad på traditionella marknader samt minskade allokeringen till den systematiska aktiestrategin.

BMS_Kom_sep_2022.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies