• Nyhet
  • 17 jan 2023

Kommentar: makroläget och möjligheterna

Brummer Multi-Strategy genererade en årsavkastning på 7% och 12% (BMS 2xL), med en sharpekvot på 1,5. Kerim Celebi, portföljförvaltare, kommenterar makroläget och sammanfattar risker och möjligheter framåt. Filmen är på engelska.

Ur innehållet:
Den ”perfekta” inflationsstormen 2022
BMS årsavkastning 2022
Portföljen: olika investeringsstrategier och risker
Utblick: volatil makromiljö, riskspridning och möjligheter

Sammanfattning på svenska

BMS och BMS 2xL genererade en avkastning på 7% respektive 12% under 2022. Sharpekvoten, d.v.s. relationen mellan avkastning och risk, var 1,5.

Kerim Celebi framhåller värdet av diversifiering (riskspridning) som BMS genom kombinationen av okorrelerade, marknadsneutrala investeringsstrategier kan bidra med. Huvudmålet ur ett portföljkonstruktionsperspektiv har varit att fortsätta att göra portföljen mer robust genom att förbättra diversifieringen, öka mängden idiosynkratisk* risk, samt minimera svansrisker (d.v.s. negativa utfall vid stora marknadsrörelser).

2022 var ett unikt år där inflationen snabbt nådde höga nivåer och centralbankerna agerade kraftfullt. Kerim Celebi sätter makroläget i ett 40-årigt perspektiv och poängterar hur centralbankerna genom expansiv penningpolitik i fyra decennier har drivit på värdet av aktier och skapat högt risktagande. Under 2022 tvingades centralbankerna göra en kovändning och strama åt penningpolitiken för att få bukt med skenande inflation - frågan är hur uthålliga de kommer att vara? Även om inflationen väntas sjunka är hastigheten och omfattningen osäkra. Konsekvenserna av åtstramningen återstår att se, men det kommer sannolikt att bli en nedgång i ekonomisk aktivitet och företagsvinster, vilket för närvarande inte prisas in av aktiemarknaderna.

”Tiden får utvisa, men det är viktigt att komma ihåg att många av de strukturella disinflationskrafterna under de senaste 40 åren i stor utsträckning har spelat ut sin roll och  till och med kan vända, genom exempelvis avtagande globalisering, osäkra leverantörskedjor, klimatpolitik och energiomställning”, säger Kerim Celebi som räknar med fortsatt volatilitet och stor spridning mellan ”vinnare” och ”förlorare” inom och mellan olika tillgångsslag.

Kerim Celebi ser möjligheter framöver för BMS att generera alfa**: ”För oss innebär denna höga grad av osäkerhet att diversifiering, marknadsneutralitet och att ha en likvid och dynamisk portfölj, kommer att fortsätta att vara viktigt”, avslutar Kerim Celebi .

* Idiosynkratisk risk = tillgångsslagsspecifik risk utan koppling till generella marknadsrörelser.

** Alfa = avkastning som inte kan hänföras till generella marknadsrörelser.

 

Har du frågor? Vi finns på info@brummer.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies