• Nyhet
  • 3 maj 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy april 2023

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 1,0 respektive 1,6 procent i april.

Marknad

Utvecklingen på aktiemarknaderna var blandade i april och slutade i stort sett oförändrade i USA och Europa. Rapporterna för det första kvartalet var i fokus där flertalet storbanker i framför allt USA visade tecken på styrka. Amerikanska teknikaktier steg efter starkare än väntade kvartalsresultat. På räntemarknaderna vägde investerarna möjligheten att Federal Reserve kommer att pausa räntehöjningar mot fortsatt åtstramning följt av räntesänkningar senare i år. Ihållande hög brittisk inflation gav bränsle till förväntningar att den engelska centralbanken kommer genomföra fler räntehöjningar, vilket bidrog till stigande obligationsräntor. På valutamarknaderna stärktes euron och det brittiska pundet mot den amerikanska dollarn som slutade i princip oförändrad mot en korg av valutor. På råvarumarknaderna steg oljepriset efter att Opec+ beslutat att skära ned på produktionen men föll sedan tillbaka efter stigande oro kring efterfrågan. Priset på socker steg medan sojabönor och vete slutade lägre. 

Strategier inom Brummer Multi-Strategy

BMS genererade positiv avkastning i april och bidragen från alla strategityper var positiva. Lång/kort-aktiestrategierna genererade alfa inom de flesta sektorer. De mest bidragsgivande var lång- och kortalfa inom den amerikanska mjukvarusektorn och globala kapitalvarusektorer. Positioner i aktier inom europeiska mjukvaru- och finanssektorer var också vinstgivande med bra långalfa. Positionering inom den globala hälso- och sjukvårdssektorn hade ett marginellt negativt bidrag. De systematiskt trendföljande strategierna genererade vinster framför allt från energimarknader, aktier och valutor, vilket vägde upp förluster inom räntor och råvaror. Systematisk makro tjänade på relativa värderingspositioner inom aktier på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Råvarupositionering å andra sidan försämrade bidraget marginellt, främst drivet av positioner i basmetaller, medan avkastningen från valutor och räntor bidrog positivt till BMS utveckling. 

Per den 1 maj minskade BMS portföljförvaltare allokeringen till systematisk trend. 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies