• Nyhet
  • 3 feb 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy januari 2023

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 0,6 respektive 0,8 procent i januari.

MARKNAD


I januari steg aktiemarknaderna i USA och Europa. Marknadens riskaptit skiftade efter stigande förhoppningar om en möjlig mjuklandning för USA:s ekonomi och mindre räntehöjningar från Federal Reserve framöver. Lägre inflation samt bättre än väntad BNP-tillväxt för fjärde kvartalet i USA stärkte marknaderna och visade att ekonomin i USA är motståndskraftig, även om tillväxten är avtagande. Även i euroområdet visade inflationen tecken på att avta, vilket tillsammans med lägre energipriser och återöppning i Kina bidrog till optimism om en mildare lågkonjunktur. Federal Reserve och Europeiska centralbanken fortsatte dock med sina hökaktiga toner och signalerade fortsatta åtstramningar. Globala obligationsmarknader återhämtade sig under första halvan av månaden med stigande obligationspriser. Priset på naturgas fortsatte att falla medan oljepriserna nådde högre nivåer under månaden. På valutamarknaderna försvagades det amerikanska dollarindexet medan euron stärktes mot den amerikanska dollarn.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

BMS genererade positiv avkastning under månaden. Största bidraget kom från lång/kort-aktie där samtliga investeringsteam genererade positiva bidrag. De största vinsterna gjordes inom de amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorerna med starkt alfa både på lång- och kortsidan. Aktieurval inom globala industrisektorer, europeiska finanssektorn och nordiska/europeiska tekniksektorer var också bidragsgivande med bra lång-alfa. Bidraget från systematisk trendföljande var negativt totalt sett och var månadens enda negativa bidragsgivare. Räntor stod för merparten av förlusterna, främst drivet av korta positioner i statsobligationer på utvecklade marknader. Positioner inom krediter, valutor och energimarknader genererade vinster, men dessa balanserade inte förlusterna. Systematisk makro bidrog marginellt positivt och tjänade på relativa värderingspositioner på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Aktier och råvaror var de primärt positivt bidragande tillgångsslagen, medan positioner inom räntor och valutor drog ned det totala bidraget.


Per den 1 februari ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till lång/kort-aktie, och ett nytt marknadsneutralt lång/kort-aktie sektorspecialistteam som fokuserar på hälsa och sjukvård (health care) adderades till portföljen. Samtidigt minskade portföljförvaltarna allokeringen till systematisk trendföljande.

Alla nyheter

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies