• Nyhet
  • 5 jun 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy maj 2023

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 1,0 respektive 1,5 procent i maj.

Marknad

Marknadens ränteförväntningar skiftade under maj, från att prisa in räntesänkningar senare under 2023 till att räntor kommer vara högre under en längre tid med förhoppningar om att en ekonomisk hårdlandning kan undvikas. USA:s ekonomi visade tecken på styrka med motståndskraftig arbetsmarknad och såväl första kvartalets BNP-siffror som senaste kärninflationen kom in högre än väntat. På räntemarknaderna steg korträntor på statsobligationer och USA:s 2-åriga statsränta steg från 3,7 till 4,6 procent. Förhandlingarna om USA:s skuldtak tyngde riskaptiten under månaden. På aktiemarknaderna fortsatte Nasdaq sin positiva utveckling, framför allt drivet av AI-hajp och Nvidia Corp. Aktiemarknader i Japan hade också en stark månad och nådde sin högsta nivå på 33 år medan kinesiska börser tyngdes av svag statistik. På råvarumarknaderna sjönk oljepriset under månaden vilket även priset på guld gjorde. På valutamarknaderna stärktes dollarn mot en korg av valutor medan den japanska yenen fortsatte att försvagas.

Brummer Multi-Strategy

Lång/kort-aktie var månadens största positivt bidragande strategityp. Amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorer genererade starkt lång- och kortalfa där positioner inom media och underhållningssektorer var särskilt bidragsgivande. Positioner i hälso- och sjukvårdssektorer bidrog också positivt, speciellt inom biotekniksektorn. Likaså gjorde globala industrisektorer där kortalfa från aktier inom kapitalvarusektorn gav störst bidrag.

Systematisk trend genererade också vinster. På utvecklade marknader kom vinster främst från råvaror, valutor och aktier, medan det på alternativa marknader var positioner på energimarknader som stod för de största vinsterna, samtidigt som även råvaror och räntor bidrog positivt. 

Systematisk makro bidrog marginellt negativt under månaden, främst drivet av relativa värderingspositioner inom aktier och valutor. 

Per den 1 juni ökade BMS portföljförvaltare allokeringen till lång/kort-aktie.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies