• Nyhet
  • 4 apr 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy mars 2023

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -2,4 respektive -5,1 procent i mars.

Marknad

Mars tog vid där februari slutade med marknader som prisade in högre räntor under en längre tid då data fortsatte peka på motståndskraftiga ekonomier, ihållande inflation och hökaktig retorik från centralbanker. Sentimentet gjorde dock en helomvändning när turbulens uppstod efter kollapsen av Silicon Valley Bank och andra regionala långivare samt UBS:s påtvingade köp av konkurrenten Credit Suisse, vilket fick investerare att prisa om centralbankernas framtida räntebana. Oron var särskilt påtaglig på räntemarknaderna. Rörelsen i den 2-åriga amerikanska statsobligationsräntan var den största under en enskild vecka sedan 1987. Till skillnad från obligationshandlare förblev aktieinvesterare relativt lugna. När bankkrisen verkade vara begränsad till en mindre grupp av (potentiellt misskötta) banker riktades fokus mot lägre räntor och aktier som gjorde en imponerande återhämtning, särskilt inom stora tillväxtbolag. På råvarumarknaderna steg guldpriset markant efter bankkrisen. Priserna på Brent- och WTI-olja sjönk under första halvan av månaden innan de återhämtade sig mot slutet av månaden.

 

Strategier inom Brummer Multi-Strategy

BMS genererade negativ avkastning i mars. Förlusterna kom främst från systematisk trend till följd av de extrema trendvändningarna som skedde under månaden där korta obligationspositioner var särskilt kostsamma. Lång/kort-aktiestrategierna höll upp bra under månaden generellt sett trots volatila marknader och levererade starkt lång-alfa inom teknik-, media-, och telekomsektorer och kort-alfa inom globala industrisektorer. Den europeiska finanssektorn var mer utmanande med kursfall och där utvecklingen inom sektorn till stor del verkade drivas av icke-fundamentala faktorer. Positioner inom hälso-och sjukvårdssektorer och nordiska/europeiska tekniksektorer bidrog också negativt om än marginellt. Systematisk makro genererade vinster från aktiepositionering, dock övervägdes dessa av förluster från relativa värderingspositioner inom valutor och räntor.

Per den 1 april minskade BMS portföljförvaltare allokeringen till systematisk makro. Allokeringen justerades även under mars månad då portföljförvaltarna minskade allokeringen till systematisk trend.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies