• Nyhet
  • 5 jan 2024

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy UCITS december 2023

Brummer Multi-Strategy UCITS (Inst. klass SEK) genererade en estimerad avkastning på 1,0 procent i december.

Marknad

Under december steg obligationer och aktier ytterligare när flertalet centralbanker, däribland Fed, valde att lämna styrräntan oförändrad, vilket stärkte marknadens förhoppningar om räntesänkningar under 2024. Marknadsklimatet som följde gav bränsle till en större bredd av bolag, till skillnad mot tidigare när avkastningen till stor del drivits av ett fåtal marknadsledare. Narrativskiftet kring penningpolitik som inleddes i november fortsatte in i december vilket hjälpte till att driva ned räntan på statsobligationer markant och Nasdaq 100 nådde en ny rekordnivå. Detta tillsammans med bland annat positiv makrodata från USA, däribland högre konsumtion, fler lediga jobb och goda tillväxtutsikter för reallöner, stärkte hoppet om en mjuklandning för den amerikanska ekonomin. Marknadens förväntningar om att Fed kommer sänka styrräntan snabbare än andra centralbanker ledde till att dollarn försvagades mot en korg av valutor, särskilt mot den japanska yenen och euron. Oljepriser svängde under månaden och i mitten av månaden föll priset till femmånaderslägsta. Detta trots att OPEC+ medlemmar lovat att skära ned på produktionen. Priserna steg sedan till runt 80 USD/fat till följd av geopolitiska spänningar i Röda havet. Priset på guld försvagades initialt men slutade månaden något högre.
 

Brummer Multi-Strategy UCITS

Systematisk trend hade en bra månad i december där vinster kom från utvecklade såväl som alternativa marknader. Särskilt lönsamma var alternativa marknader med störst vinster från energimarknader och inom krediter. På utvecklade marknader genererades vinster från positionering inom obligationer och aktier medan valutor och råvaror tyngde ned det positiva bidraget något. 
Bidraget från lång/kort-aktie var även det positivt i december. Amerikanska teknik-, media- och telekomsektorer bidrog med starkt positivt alfa. Europeiska finanssektorer bidrog positivt till månadens avkastning där vinster främst gjordes inom banksektorn och övriga finansbolag. Positionering inom globala hälso- och sjukvårdssektorer bidrog marginellt positivt tack vare lönsamma positioner i bolag fokuserade på vårdutrustning och läkemedel. Det främsta negativa bidraget inom lång/kort-aktie kom från globala industrisektorer, framför allt drivet av negativt kortalfa inom kapitalvarusektorn. Förluster vägdes marginellt upp av långalfa inom energisektorn.

Systematisk makro bidrog negativt där svagt alfa främst från positioner inom aktier, råvaror och valutor marginellt vägdes upp av vinster från positioner inom obligationer. 

Per den 1 januari minskade BMS UCITS portföljförvaltare allokeringen till systematisk trend samt gjorde mindre förändringar av allokeringen inom lång/kort-aktie.


 

 

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs fondens informationsbroschyr och faktablad (KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies