• Nyhet
  • 4 aug 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy UCITS juli 2023

Brummer Multi-Strategy UCITS (Inst. klass SEK) genererade en estimerad avkastning på -0,3 procent i juli.

Marknad

De amerikanska aktiemarknaderna fortsatte stiga i juli. Marknadsrörelserna i stort präglades av ekonomisk data och bolagsrapporter för andra kvartalet likväl som skiftande förväntningar på räntehöjningar från centralbanker och ekonomiska utsikter. Förväntningar kring ytterligare räntehöjningar bidrog initialt till stigande räntor och fallande aktier i USA och Europa. I takt med inkommande data och rapportutfall under månaden steg förhoppningarna om mindre hökaktiga centralbanker inom en överskådlig framtid, vilket bidrog till stigande aktiekurser. Utvecklingen på marknader i Asien var blandade och drevs bland annat av signaler om svagare ekonomisk aktivitet i Kina. Räntorna på 10-åriga japanska statsobligationer steg till sin högsta nivå sedan 2014 efter Bank of Japans oväntade policyändring i slutet av månaden. På råvarumarknaderna steg priset på Brent- och WTI-olja, likaså gjorde priset på guld och silver. Priserna på vete och majs svängde under månaden medan socker steg. På valutamarknaderna stärktes euron och det brittiska pundet mot den amerikanska dollarn under första delen av månaden innan de försvagades.


Brummer Multi-Strategy UCITS

De flesta strategierna inom lång/kort-aktie levererade bra resultat under den rapportintensiva månaden. Långa positioner inom media och underhållning, bank och försäkring samt läkemedels- och biotekniksektorer var bland de mest bidragsgivande på den positiva sidan. Vinster realiserades också inom IT-sektorn till följd av bra kortalfa. Samtidigt var korta positioner inom globala industrisektorer kostsamma, vilket tyngde det totala bidraget från strategitypen. 

Systematisk trend bidrog totalt sett negativt på strategitypsnivå med såväl vinster som förluster över olika tillgångsklasser och marknader. Förluster kom främst från valutor, räntor och till viss del även från aktiepositionering medan krediter genererade vinster. Bidragen från råvarupositionering var blandade med vinster på energimarknader medan positioner inom jordbrukssektorerna drog ned.

Bidraget från systematisk makro blev i princip noll.

Per den 1 augusti minskade BMS UCITS portföljförvaltare allokeringen till lång/kort-aktie.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies