• Nyhet
  • 5 jul 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy UCITS juni 2023

Brummer Multi-Strategy UCITS (INST SEK) genererade en estimerad avkastning på -0,8 procent i juni.

MARKNAD

Amerikanska börser fortsatte uppåt i juni med S&P 500 som gick in i en ny bull-marknad efter att ha stigit 20 procent sedan oktober förra året. Volatilitetsindexet VIX sjönk till sin lägsta nivå sedan pandemin. I Europa och Asien var aktiemarknaderna blandade. Som väntat gjorde Federal Reserve sin första paus i räntehöjningarna sedan åtstramningen inleddes. Samtidigt gavs dock hökaktiga signaler om att fler räntehöjningar är att vänta. Kinas centralbank, PBoC, sänkte räntan på medellånga lån efter avtagande tillväxt och i syfte att stimulera ekonomin. Under månaden gavs det både väntade och oväntade räntebesked från centralbanker på båda sidor av Atlanten.  I USA och Europa steg korta obligationsräntor till följd av bland annat minskade förväntningar på räntesänkningar senare i år från Federal Reserve och Europeiska centralbanken signalerade ytterligare räntehöjningar framöver. Tvååriga brittiska statsobligationer nådde sin högsta nivå sedan 2008 efter ihållande brittisk kärninflation och förväntningarna kring Bank of Englands räntebeslut. På råvarumarknaderna steg priset på naturgas medan oljepriser svängde till följd av bland annat OPEC+ produktionsneddragningar och potentiell återgång i efterfrågan efter räntehöjningar. Priset på sojabönor och vete fluktuerade under månaden medan guld- och silverpriser slutade lägre. På valutamarknaderna stärktes det brittiska pundet mot den amerikanska dollarn medan den turkiska liran försvagades till historiskt långa nivåer. Det amerikanska dollarindexet försvagades under första halvan av månaden och steg sedan något efter hökaktiga signaler från Federal Reserves ordförande Powell.

BRUMMER MULTI-STRATEGY UCITS

Juni var en svårnavigerad månad för flera strategier inom lång/kort-aktie som följaktligen blev den strategityp med störst negativt bidrag. Globala industrisektorer stod för merparten av förluster till följd av dåligt lång- och kortalfa särskilt inom kapitalvarusektorer. Även positioner inom europeiska finans- och tekniksektorer tyngde bidraget från strategitypen, främst bolag inom bank-, media- och underhållningssektorer, medan vinster samtidigt realiserades inom försäkrings- och mjukvarusektorer. Positiva bidrag inom strategitypen kom från positioner inom amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorer samt hälso- och sjukvårdssektorer. Framför allt genererade amerikanska media- och underhållningssektorer bra långalfa medan läkemedels- och biotekniksektorer levererade starkt lång- och kortalfa. 


Bidraget från systematisk trend blev i princip noll. Intjäningen var spridd över såväl utvecklade som alternativa marknader där positioner i räntor, valutor, aktier och krediter stod för störst positivt bidrag. Vinsterna övervägdes dock något av förluster från energimarknader och råvaror som drog ned bidraget. 


Systematisk makro bidrog marginellt positivt. Starka bidrag kom från valutor och räntor medan råvaror drog ned bidraget.


Per den 1 juli ökade BMS UCITS portföljförvaltare allokeringen till systematisk trend och gjorde marginella förändringar inom lång/kort-aktie.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies