• Nyhet
  • 5 dec 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy UCITS november 2023

Brummer Multi-Strategy UCITS (Inst. klass SEK) genererade en estimerad avkastning på -2,5 procent i november.

Marknad

I november steg både aktier och obligationer kraftigt när marknaderna började prisa in eventuella räntesänkningar i början på 2024. Svagare löneutveckling, lägre inflationstakt och färre emissioner av obligationer med långa löptider från amerikanska finansdepartementet bidrog till förväntningar att Federal Reserve kan komma att sänka styrräntan inom en överskådlig framtid. Den rejäla uppgången på obligationsmarknaden fick den amerikanska 10-åringen att tappa mer än 60 baspunkter under månaden. Aktiemarknader steg markant till följd av detta och S&P 500 noterade sin bästa månad sedan juli 2022 med en uppgång på 8,9 procent. På råvarumarknaderna fortsatte oljepriserna att falla på grund av amerikanskt överskott och oro kring den ekonomiska tillväxten medan guldpriset fortsatte stiga. På valutamarknader försvagades den amerikanska dollarn i takt med att marknaden prisade in räntesänkningar från Federal Reserve. 

 

Brummer Multi-strategy UCITS

Systematisk trend var månadens största negativt bidragande strategityp med förluster främst från positioner inom valutor, aktier och räntor. I början av november hade de trendföljande strategierna en så kallad ”risk-off”-positionering vilket var särskilt kostsamt givet de skarpa trendvändningarna som skedde inom aktier, räntor och valutor. Intjäning från energi och alternativa krediter var dessvärre lång ifrån tillräcklig för att kompensera. Trots en svår månad för trendföljande strategier bör man ha strategiernas huvudsakliga syfte och funktion i en diversifierad portfölj i åtanke – nämligen att agera som ett skydd under svåra marknadsförhållanden, vilket var fallet under 2022. Skarpa trendvändningar kan dock vara svåra att fånga och därmed generera vinst från.

Bidraget från lång/kort-aktie var totalt sett nära noll i november. Positioner inom europeiska finanssektorer bidrog med bra alfa främst från försäkrings- och banksektorer. Bolag i amerikanska teknik-, media- och telekomsektorer bidrog marginellt med vinster från media- och underhållningssektorer samtidigt som positioner inom olika servicesektorer drog ned avkastningen. Positioner inom globala industrisektorer bidrog med negativt alfa på totalen, främst till följd av negativt kortalfa inom kapitalvarusektorn, vilket övervägde intjäningen från bolag verksamma inom energi och teknisk hårdvara. Positionering inom globala hälso-och sjukvårdssektorer var mer utmanande denna månad med korta positioner inom bland annat bioteknik som genererade förluster.

Systematisk makro slutade marginellt ned på månaden, främst till följd av förluster från valutapositioner som drevs av att den amerikanska dollarn försvagades.

Per den 1 december gjorde BMS UCITS portföljförvaltare mindre justeringar av den övergripande allokeringen mellan strategityper i portföljen. Inom strategitypen lång/kort-aktie kommer BMS UCITS inte längre allokera till strategin inom nordiska/europeiska tekniksektorer. En ny sektorspecialist med globalt fokus på teknik, sällanköpsvaror och -tjänster kommer att adderas till portföljen under första kvartalet 2024.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies