• Nyhet
  • 6 nov 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy UCITS oktober 2023

Brummer Multi-Strategy UCITS (Inst. klass SEK) genererade en estimerad avkastning på -0,3 procent i oktober.

Marknad

Amerikanska aktier föll för tredje månaden i rad i oktober. Avkastningskurvan för räntor i USA brantades markant och den amerikanska 10-åringen steg till ett nytt 16-årshögsta på nära 5 procent efter kommentarer från Federal Reserve som bidrog till att tron stärktes för högre räntor under längre tid. I Europa höll den Europeiska centralbanken räntorna oförändrade trots stigande oro kring tillväxten i eurozonen. Geopolitik hamnade i fokus när Israel attackerades av Hamas den 7 oktober med kraftiga vedergällningar från Israel som följd.  Tillgångar som typiskt uppfattas som trygga vid kriser, som guld och silver, steg under månaden. Även oljepriser steg efter de upptrappade spänningarna i Mellanöstern. På valutamarknader försvagades den japanska yenen mot den amerikanska dollarn efter bland annat stigande räntor i USA. Yenen tappade och nådde sin svagaste nivå på tre decennier när den passerade ¥150 mot dollarn, vilket ledde till förväntningar om eventuella interventioner från japanska myndigheter.

Brummer Multi-Strategy UCITS

Lång/kort-aktie bidrog positivt i oktober. Amerikanska teknik-, media- och telekomsektorer levererade vinster under tredjekvartalets rapportsäsong, särskilt från positioner i bolag inom media- och underhållningssektorer. Aktier inom nordiska/europeiska tekniksektorer å andra sidan genererade svagt kortalfa. Positioner inom globala industrisektorer bidrog marginellt med vinster inom kapitalvarusektorn som dock delvis motverkades av förluster inom energi- och halvledarsektorer. Europeiska finanssektorer tyngdes något, främst av försäkringsbolag medan positioner i banker genererade positivt alfa. Positioner inom hälso- och sjukvårdssektorer bidrog positivt med bra kortalfa från bolag fokuserade på vårdutrustning.

Systematisk makro slutade marginellt ned. Förluster inom valutor och räntor var de främsta orsakerna till det negativa bidraget.

Systematisk trend bidrog negativt under månaden där de flesta förluster gjordes inom råvaror. Prisrörelser i olja, gas och guld var särskilt kostsamma. Förlusterna vägdes dock till viss del upp av vinster från aktiepositionering.

Per den 1 november gjorde BMS UCITS portföljförvaltare endast mindre justeringar i portföljen.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies