• Nyhet
  • 4 okt 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy UCITS september 2023

Brummer Multi-Strategy UCITS (Inst. klass SEK) genererade en estimerad avkastning på 0,5 procent i september.

Marknad

Under september föll obligationspriser, framför allt i den långa änden av avkastningskurvan och den amerikanska 10-årsräntan slutade månaden på över 4,5 procent. Räntor har till stor del pressats upp av balansen mellan utbud och efterfrågan som påverkats av USA:s ökade obligationsemissioner, vilka uppgick till över 1 biljon USD (netto) under det tredje kvartalet. Detta samtidigt som centralbanker har minskat sina balansräkningar. Även realräntorna har stigit till följd av detta, vilka i sin tur drev upp den amerikanska dollarn. Flera centralbanker gav räntebesked under månaden och majoriteten gav en tydlig signal om att räntorna har nått en platå, men också att de förväntas ligga kvar på höga nivåer under en längre tid. På råvarumarknaderna steg priset på Brentolja till nästan 100 dollar per fat medan guldpriset sjönk. Aktiemarknaderna tyngdes av stramare finansiella förhållanden som påverkade riskaptiten. Både Nasdaq- och S&P 500-indexen föll med runt 5 procent i september.

Brummer Multi-Strategy UCITS

Strategitypen systematisk trend hade en stark månad. Positioner inom räntor i Asien och Nordamerika, speciellt med längre löptider, stod för en betydande del av det positiva bidraget. På valutamarknader genererades vinster primärt från långa positioner i amerikansk dollar. Inom råvaror var det främst energirelaterade tillgångar och metaller som utgjorde intjäningen från tillgångsslaget. Aktiepositionering å andra sidan drog ned till följd av förluster på utvecklade och alternativa marknader. 

Systematisk makro hade ytterligare en stark månad med vinster i de flesta tillgångsslagen, främst från relativvärdepositioner inom valutor på utvecklade marknader. Långa dollarpositioner gav goda vinster, framför allt mot schweizerfrancen.

September var en mer utmanade månad för lång/kort-aktie där vissa sektorer presterade väl med starkt alfabidrag medan andra hade det tuffare. De störta vinsterna kom från industrisektorn där starkt kortalfa dominerade medan förluster under månaden kom främst inom teknik-, media- och telekomsektorerna samt framför allt inom den finansiella sektorn.

Per den 1 oktober ökade BMS UCITS portföljförvaltare allokeringen till systematisk trend och minskade allokeringen till lång/kort-aktie. 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies