• Nyhet
  • 6 maj 2024

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy april 2024

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 1,2 respektive 2,0 procent i april.

Marknad

April var en turbulent månad marknadsmässigt, där oro över amerikansk stagflation och geopolitiska oroligheter satte sina spår världen över. Amerikanska aktier drabbades av en stabil nedgång till följd av en högre inflation och stagnerande tillväxt under årets första kvartal. Förlusterna på marknaden motverkades något i slutet av månaden tack vare starka kvartalsrapporter från storbolag. I Europa var aktiemarknadens resultat mer blandat, Stoxx Europe 600-indexet sjönk trots duvaktiga ECB-kommentarer medan FTSE 100 avslutade månaden högre då inhemsk PMI överträffade förväntningarna. Efter en rekordsättande mars föll Nikkei 225 denna månad, till stor del drivet av en försvagad yen. USAs inflationssiffror befäste förväntningarna på en senareläggning av eventuella räntesänkningar vilket ledde till att amerikanska statsobligationsräntor steg kraftigt och drog med sig tyska Bunds och brittiska Gilts uppåt. Den amerikanska dollarn förstärktes också under månaden, då marknaderna förväntar sig att Fed kommer att ligga efter andra centralbanker när det gäller räntesänkningar. Oroligheterna i Mellanöstern lämnade återigen ett avtryck på råvarumarknaderna och ledde till en spik i oljepriset även om det senare föll tillbaka efter ett ökat amerikanskt utbud. Avmattningen mot slutet av månaden gjorde sitt avtryck på guldpriset, då dess branta rally avtog.

Brummer Multi-Strategy

Trendföljande strategier bidrog marginellt positivt. Inom alternativa marknader motverkades lönsamma placeringar inom räntor till stor del av förluster från kredit- och aktiepositioner. Valuta- och räntepositioner visade sig vara de mest lönsamma tillgångsklasserna på utvecklade marknader men kom i stor utsträckning att neutraliseras av negativa positioner inom aktier och råvaror.

Lång/kort-aktie bidrog positivt till BMS alfa under april. Den amerikanska TMT-sektorn visade sig särskilt lönsam denna månad, med stabil kort alfa över sektorer vilket marginellt balanserades av positioner i teknikjättar samt finansiella tjänster och fastigheter. På andra sidan Atlanten hade positioner inom europeiska finansföretag ännu en stark månad främst tack vare banksektorn samt vissa namn inom alternativa finansiella sektorer. Placeringar inom hälso- och sjukvårdssektorn slutade månaden nära noll, då lönsamma kortpositioner inom läkemedel vägdes ned av förluster inom hälsovårdsutrustning. Inom den globala industriella sektorn var vinsterna främst driven av namn inom kapitalvaror och material.

Bidraget från systematisk makro var nära noll för månaden. På utvecklade marknader motverkades vinster från räntor och valutor till viss del av råvarupositioner. Dessa vinster kom dock att balanseras av placeringar inom alternativa marknader, där räntor och aktier visade sig vara de huvudsakliga förlustområdena.

Per den 1 maj minskade BMS portföljförvaltare riskbidraget från strategier inom systematiskt trendföljande samt systematisk makro. Bland trendföljare, minskades exponeringen mot alternativa marknader medan exponeringen mot utvecklade marknader ökade marginellt. Sett till marknadsneutrala lång/kort aktiestrategier så kommer framöver ingen risk att allokeras till strategin med fokus på globala industrisektorer. Senare i år kommer BMS även att börja allokera risk till minst två nya strategier, där den första väntas inkluderas i portföljen under sommaren.

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs fondens informationsbroschyr och faktablad (KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies