Brummer & Partners Brummer & Partners

För dig som bryr dig om din pension

När vi utvecklade vårt pensionserbjudande 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform som tidigare bara varit tillgänglig för ett fåtal. Vi såg också ett behov av att bli enklare, tydligare och mer transparenta i en bransch som ofta präglas av motsatsen. Brummer & Partners erbjuder pensionslösningar i samarbete med SPP.

Fördelarna för dig som kund – privatperson eller arbetsgivare – har vi sammanfattat i fyra punkter. 

  • Fokus på avkastning i både upp- och nedgång
  • Indexförvaltning till inga eller låga förvaltningsavgifter
  • Tydlighet kring avgifter, värdeutveckling och flytträtt
  • Personlig service och rådgivning

 

Här nedan kan du läsa mer om hur vi resonerar kring respektive område. Eller så går du direkt till våra sparprodukter och ser vad som skulle kunna passa just dina behov.

Fokus på avkastning i både upp- och nedgång

Grunden i vårt pensionserbjudande är fonden Brummer Multi-Strategy. Den består i sin tur av flera olika och sinsemellan oberoende Brummerfonder där varje fond har sin egen förvaltningsinriktning och sina egna förvaltare.

Att förvalta andras pensioner är ett stort ansvar. För att markera detta är det självklart för våra förvaltare att också investera sina egna pengar i fonderna. För oss är det en viktig princip som borde gälla alla aktörer i vår bransch. För dig som kund innebär det en trygghet som du har rätt att förvänta dig.

Det övergripande målet för Brummer Multi-Strategy och varje enskild ingående fond är att skapa positiv avkastning i både upp- och nedgång. Detta ställer mycket höga krav på själva förvaltningen och här bidrar även de enskilda fondernas differentierade investeringsstrategier. Resultatet är att Brummer Multi-Strategy har uppnått en jämn och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning över tid, vilket reflekteras av en lång uppåtsträvande avkastningskurva med betydligt lägre volatilitet än marknaden i övrigt. Samtliga fonder och deras förvaltare utvärderas kontinuerligt för att säkerställa goda förutsättningar för låg korrelation och riskexponering mot marknaden i strävan att generera absolut avkastning. Brummer & Partners passar dig som bedömer att vi har förmågan att upprepa vårt historiska resultat också i framtiden – och därmed ser värdet av vad vi kan tillföra ett pensionssparande. 

Tydlighet kring avgifter, värdeutveckling och flytträtt

Det ska sägas på en gång: Våra aktivt förvaltade fonder är inte de billigaste på marknaden. Men vi är av den åsikten att framgångsrik förvaltning får och ska kosta pengar. Avgiften i våra aktivt förvaltade fonder är prestationsbaserad.

Det betyder att det huvudsakliga arvodet betalas ut först när förvaltaren har lyckats skapa ett mervärde. Om fonden misslyckas under en period måste förvaltaren först tjäna tillbaka förlorat värde innan den kan ta ut prestationsbaserat arvode igen.

Visa fördjupad information om avgifter i våra hedgefonder Dölj fördjupad information om avgifter i våra hedgefonder

Arvode efter prestation

Arvodet för den aktiva förvaltningen i våra fonder baseras huvudsakligen på förvaltarnas prestation. Brummer & Partners fond Brummer Multi-Strategy skiljer sig från liknande fond-i-fonder genom att den inte tar ut några fasta eller prestationsbaserade avgifter. Arvodet tas enbart ut i de underliggande fonderna. Dessa har normalt ett fast förvaltningsarvode på 1 procent per år. Till det kommer ett prestationsbaserat arvode på 20 procent av den del av andelsägarnas totalavkastning som överstiger den så kallade avkastningströskeln (riskfri ränta).

Brummer & Partners fonder tillämpar även den så kallade high watermark-principen. Den innebär att prestationsbaserat arvode betalas först när en eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare period har återhämtats. Om en fond till exempel stiger från 100 till 120 och sedan faller tillbaka till 110, tas det prestationsbaserade arvodet ut igen först när fonden på nytt passerar 120 plus riskfri ränta, den så kallade avkastningströskeln.

Brett urval av index- och räntefonder

Utöver våra fonder med prestationsbaserat arvode har vi ett brett urval av index- och räntefonder med låga eller inga förvaltningsavgifter. De är ett bra komplement för den som vill sätta ihop sin egen sparportfölj och ytterligare sprida sina risker.

Visa fördjupad information om index- och räntefonder Dölj fördjupad information om index- och räntefonder

Varför betala dyrt för indexföljande fonder?

Vi menar att indexfonder är ett bättre sätt att få exponering direkt mot aktiemarknader än att betala dyrt för vanliga aktivt förvaltade aktiefonder som ofta har svårt att överträffa sina index.

Tydlig information om värdeutveckling och avgifter

I valet av alla tillgängliga varianter att placera ett sparkapital ges ofta rådet att titta på avgiften, ju lägre desto bättre. Vi menar att det ibland leder tanken fel. Ett bättre jämförelsemått är den faktiska avkastning som har skapats, det vill säga vad som finns kvar i plånboken efter att avgifter och skatt är betalda.

Visa fördjupad information om våra årsbesked Dölj fördjupad information om våra årsbesked

Begripliga årsbesked

Branschen har av tradition haft svårt att tydligt informera pensionsspararen om sitt sparande och dess avkastning. Kritiken har varit hård både från Finansinspektionen och andra bedömare, och många sparare har med rätta blivit desillusionerade. En stor brist har varit att det saknats information om vilken faktisk avkastning som åstadkommits, det vill säga vad spararen har att disponera efter avgifter och skatter, och möjligheten att jämföra utvecklingen i sin egen försäkring med andra alternativ.

Att redovisa faktisk avkastning möjliggör jämförelser med exempelvis ett index eller andra sparformer, även för ett löpande, månadsvist sparande. Det var utgångspunkten när vi utvecklade vårt årsbesked som har uppmärksammats bland såväl försäkringstagare som arbetsgivare för sin tydlighet och användarvänlighet. Avkastningen redovisas i kronor och procent, både för det senaste året, sedan start och genomsnittlig årlig faktisk avkastning. Målet har varit att åstadkomma ett tydligt, informativt och utbildande årsbesked som pensionsspararna faktiskt begriper.

Brummer & Partners årsbesked har uppmärksammats för sin tydlighet och användarvänlighet. 

Flytträtt

Vi tycker att fri flytträtt är en grundläggande förutsättning för ett hållbart pensionssystem – och för ett modernt samhälle. Precis som att du är fri att byta bank, bilförsäkring eller telefonoperatör om du inte är nöjd eller har hittat ett bättre alternativ, ska du också vara fri att flytta din pension dit du vill.

Visa fördjupad information om flytträtt Dölj fördjupad information om flytträtt

Hög tid att införa flytträtt för våra tjänstepensioner

En del bolag i branschen är emot fri flytträtt. Deras argument handlar ofta om att fri flytträtt på sikt hotar hela pensionssystemet. Då brukar vi kontra med att påstå att människor faktiskt har annat för sig än att flytta sina pensioner. De som verkligen bryr sig kommer säkert att flytta på sikt – med den positiva effekten att alla får det bättre. Bolagen de lämnar måste ju skärpa till sig för att behålla de kunder som stannar kvar.

Personlig service och rådgivning

Pensionsbranschen är en djungel, det är vi de första att erkänna. Samtidigt är vi fast övertygade om att det går att göra något åt saken. Pensionssparande måste inte vara krångligt bara för att det handlar om en investering på väldigt lång sikt.

Utöver god förvaltning och tydlighet kring avgifter och värdeutveckling tror vi att nyckeln till att få fler att bry sig om sin pension är att erbjuda riktigt bra service och rådgivning.

Kontakta oss

Våra rådgivare är specialister på pensioner och bistår dig att utforma en hållbar och långsiktig pensionslösning, oavsett om du är privatperson eller representerar en arbetsgivare som söker tjänstepensioner för dina medarbetare.

Boka ett personligt möte med en av våra specialister direkt på telefon 08-566 214 80 eller genom att använda kontaktformuläret.

PERSONUPPGIFTER

Genom att lämna kontaktuppgifter samtycker du till att Brummer & Partners tillhandahåller fondinformation samt relaterad marknadsföring och erbjudanden. Läs mer om hur Brummer & Partners hanterar dina personuppgifter här.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar