• Nyhet
  • 16 nov 2017

Därför behövs en välfungerande flytträtt

Brummer Life välkomnar i sitt remissvar Finansdepartementets förslag om en effektivare flytträtt av försäkringssparande, med förhoppning om att förslaget införs skarpt, utan förmildrande omständigheter och att tillhörande föreskrifter blir effektiva.

I augusti presenterade Finansdepartementet sin promemoria "En effektivare flytträtt av försäkringssparande" (Fi2017/03188/FBM). 

I remissvaret konstaterar vi att flytträtt för pensionssparande i grunden handlar om stärkt konsumentmakt, spararskydd och samhällsintresse. Brummer Life har under många år påtalat problemen kring den begränsade verkliga flytträtten, men också konsekvenserna av provisioner då vi anser att dessa frågor hör ihop. De höga flyttavgifterna som råder och den inlåsningseffekt de skapar beror till stor del på pensionsbranschens provisionskultur. 

I remissvaret framhålls bland annat att de föreslagna regeländringarna särskilt bör införas med full retroaktivitet för individuell fondförsäkring där försäkringstagaren eller den försäkrade bär risken. Att det inte föreligger skäl att förhindra full flytträtt av fondförsäkring var branschen för övrigt överens om redan vid rundabordsdiskussionen som dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman bjöd in till i april 2014. 

En förändring av nuvarande situation är nödvändig eftersom branschen hittills har misslyckats med sin självsanering. 

Ta del av Brummer Lifes remissvar i sin helhet

Vid frågor, kontakta

Jacob Lannerö, chef Public Affairs
Telefon: 0761-11 14 86. Epost: media@brummer.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies