• Nyhet
  • 5 jul 2021

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy juni 2021

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på -1,2 respektive -2,5 procent i juni.

MARKNAD

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve hade en mer hökaktig ton under juni månad vilket ledde till kraftiga reverseringar av positioner baserat på reflationsförväntningar. Amerikanska centralbanken indikerade lägre än förväntad tolerans mot inflation framöver vilket resulterade t.ex i en mindre brant avkastningskurva och att den amerikanska dollarn stärktes. Inom aktier ledde Federal Reserves hökaktiga kommunikation till en rotation från aktier som antas gynnas av ett reflationsscenario till tillväxtaktier.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY 

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy var negativ för månaden. Systematiska trendföljande strategin Lynx var månadens största negativa bidragsgivare då trendvändningar i amerikanska dollarn, guld- och obligationspriser var särskilt kostsamma. Systematiska aktiestrategin AlphaCrest var också ned under månaden, främst på grund av alfaförluster till följd av rotationer såväl inom som mellan aktiesektorer. Lång/kort aktiestrategierna Black-and-White och Manticore var marginellt negativa bidragsgivare drivet av alfaspecifika förluster. Räntefokuserade Frost bidrog också med förluster till följd av hökaktiga besked från både norska och amerikanska centralbankerna. Maskininlärningsstrategin Lynx Constellation var också ned under månaden beroende på förluster främst inom valuta- och råvarupositionering. Månadens bäst presterande strategi var systematiska trendföljaren Florin Court som genererade ett starkt resultat från både energi- och råvarupositionering. Makrofokuserade Arete navigerade månadens volatilitet väl och tjänade pengar på både aktie- och valutahandel. Lång/kort kreditstrategin Observatory avslutade månaden nära noll.


Per den 1 juli minskade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till Observatory i linje med tidigare kommunicerad inlösen (för mer information klicka här) medan allokeringen till Black-and-White, Arete och Manticore ökades.

 

BMS kom juni 2021 sv.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies