Brummer & Partners Brummer & Partners

Disclaimer

Denna information är en beskrivning av fondbolag och fonder inom Brummer & Partners och de tjänster de erbjuder och utgör inte en del av fondernas erbjudandedokument. Beskrivningen av fonder och värdepapper på denna webbplats är endast ett försök att ge en bättre bild av de tjänster som tillhandahålls. Det är inte en uppmuntran eller rekommendation att investera i någon fond eller något värdepapper. En investerare som överväger att investera i en fond eller ett värdepapper bör läsa fondens eller värdepapprets relevanta erbjudandeinformation noggrant. Fondens erbjudandedokument avseende svenskregistrerade fonder omfattar fondbestämmelserna, informationsbroschyren, faktabladet och teckningsdokumentation som tillhandahålls av fondbolaget. Fondens erbjudandedokument avseende fonder registrerade utanför Sverige omfattar ”Offering memorandum” (inklusive bolagsordningen) och teckningsdokumentation som tillhandahålls av förvaltningsbolaget.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER