Contour Manticore UCITS

Fondens inriktning

Schroder GAIA Contour Tech Equity Fund strävar efter att över tiden ge sina andelsägare en god absolut och riskjusterad avkastning på sina investerade medel till en risknivå som är avsevärt lägre än ett globalt teknologiindex och oberoende av marknadens utveckling.

Målsättning

Fondens mål är att med disciplinerad portföljförvaltning och expertis inom branschen identifiera trender inom teknik, media och telekom (TMT) för att generera stark absolut riskjusterad avkastning oavsett aktiemarknadens utveckling som helhet.

Förvaltningsarbetet grundar sig i att kontinuerligt bygga en bred och väldiversifierad portfölj av okorrelerade tillgångar med syftet att sänka fondens risknivå och hedga (skydda) investeringarna mot de risker som portföljförvaltaren identifierar.

Placeringsinriktning

I arbetet med att identifiera attraktiva investeringsmöjligheter tillämpar fonden tre huvudstrategier för analys:

Topdown-analys: Fondförvaltarens goda förståelse för strukturella förändringar som påverkar TMT-sektorerna och identifierar de företag som sannolikt gynnas respektive missgynnas mest av dessa trender är av stor vikt. Många investerare håller fast vid sina tidigare uppfattningar och undervärderar hur dessa strukturförändringar påverkar befintliga och nya aktörer på marknaden. Fondförvaltaren förväntar sig att den stabila innovationscykeln inom TMT medför att nya investeringsmöjligheter på både kort och lång sikt hela tiden kommer att utvecklas.

Analys av tillgångsvärden: Fondförvaltaren identifierar företag där man anser att tillgångsvärdet på medellång till lång sikt avviker kraftigt från det aktuella (”rabatterade”) värdet som marknaden sätter idag. Verkligt uthålligt värde – eller bristen på sådant värde – kan enligt förvaltarens uppfattning ofta fördunklas av verksamhetsresultaten på kort sikt och andra övergående faktorer, så att aktien blir felvärderad.

Analys av produktcykler: Produktcykler är avgörande för hur teknikföretag utvecklas. Genom att utveckla en mycket god förståelse för produktcyklerna och deras påverkan på resultatet på kort och medellång sikt strävar portföljförvaltaren efter att identifiera investeringsmöjligheter på både kort och lång sikt. Den höga takten av innovationer och produktlanseringar gör arbetet med att generera kort- och långsiktig alfa en ständigt pågående process.

Fondens övergripande mål är att skapa en diversifierad portfölj av positioner som har en betydande exponering mot var och en av de tre utvalda strategierna som beskrivs ovan. UCITS-regelverket sätter begränsningar på portföljens koncentration och positionernas storlek varför avkastningen mellan UCITS-fonden och Manticore flagship offshore-fond kan skilja sig åt.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies