Brummer & Partners Brummer & Partners

Lynx

Lynx är en modellbaserad hedgefond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Förvaltningen baseras på statistiska modeller som identifierar trender på finansmarknaderna.

Klicka här för att gå till Lynx hemsida

Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2022-12-30 +35,89 % 366,84 1 968 MSEK SEK
Lynx

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2022-12-30*

Period Lynx SG CTA INDEX
Senaste månaden +0,99 % -0,20 %
Årsavkastning +35,89 % +19,21 %
Senaste 12 månaderna +35,89 % +19,21 %
Sedan fondens start +775,59 % +199,31 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +10,04 % +4,95 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
MSCI World NDTR Index (lokal valuta) -0,13
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,20
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK) 0,13

Övrigt

ISIN SE0000801482

FÖRVALTNINGSARVODEN

För mer information om arvoden, se Lynx hemsida.

*Sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2023 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2023 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2023 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2023 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter. MSCI är inklusive utdelningar.

    www.hedgefundresearch.com

    www.msci.com

Estimat per 2023-01-13

Månadsavkastning -2,7 %
Årsavkastning -2,7 %
Fondandelsvärde 357,0 SEK

Riskmått och övriga nyckeltal 2022-12-30*

Nyckeltal Lynx SG CTA INDEX
Standardavvikelse +15,04 % +8,72 %
Största ack. värdefall -30,58 % -14,26 %
Sharpekvot 0,58 0,42
Andel positiva månader +59,93 % +56,62 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2023-01-27
Likviddatum 2023-01-27 
Brytdatum för inlösen 2023-01-27

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Lynx är en hedgefond inom förvaltningskategorin Managed Futures (även kallad CTAs). Förvaltningen genomförs med hjälp av statistiska modeller vars uppgift är att identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen ska bli i en viss riktning. Modellernas köp- och säljsignaler handlas direkt på de elektroniska marknaderna med hjälp av egenutvecklade exekveringsalgoritmer. Förvaltarna använder ett flertal olika modeller med kompletterande egenskaper för att skapa en god riskjusterad avkastning. Riskhantering och begränsning av förluster är integrerade komponenter i modellernas uppbyggnad. För mer information se Lynx hemsida.


FONDDOKUMENT

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Kostnadsinformation B&P förvaltade fonder

Dokumenten kan hämtas från Lynx hemsida.


Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå

500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning

Investeringssparkonto 500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning
Kapitalförsäkring 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Privatpension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Tjänstepension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad

 


HAR DU FRÅGOR OM LYNX?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar