Brummer & Partners Brummer & Partners

Kersley

Kersley Financials Fund är en hedgefond inriktad mot finansbolag med europeiskt fokus. Fonden kommer främst att investera i enskilda aktier och aktieindex, baserat på en fundamental investeringsstrategi. Kombinerat med en låg netto/marknadsneutral strategi, strävar fonden efter att leverera hållbar, hög riskjusterad och okorrelerad avkastning oavsett marknadsutvecklingen.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Lynx Systematic Macro, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Lynx Systematic Macro, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Fondens inriktning

Kersley Financials Fund är en aktiebaserad hedgefond som tar långa och korta positioner inom den finansiella sektorn. Detta inkluderar bland annat banker, försäkringsbolag och diversifierade finansbolag. Fonden tillämpar främst en fundamental strategi med fokus, bland annat, på balansräkning, kapital och kunskaper om hur marknadsutvecklingen och tekniska innovationer påverkar sektorernas affärsmodell. Fonden investerar globalt med fokus på Europa. 

MÅLSÄTTNING

Fonden strävar efter att leverera hållbar, hög riskjusterad och okorrelerad avkastning oavsett marknadsutvecklingen.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden tillämpar en fundamental investeringsstrategi kompletterad med identifiering av nyckelfaktorer för den finansiella sektorn som en del av idégenereringsprocessen. Den fundamentala analysen baseras på detaljerad finansiell modellering och förståelse för bolagens balansräkning, kapital och relevanta affärsmodeller. Fonden strävar också efter att identifiera och kvantifiera svansriskhändelser (händelser som är mycket osannolika, men allvarliga) som kan beaktas i investeringsbeslutet


Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar