Katamaran

Fondens inriktning

Katamaran Fund Limited är en lång/kort global aktiehedgefondstrategi med fokus på bolag och sektorer som genomgår transformativ förändring eller präglas av innovation. Sektorerna är exempelvis konsumtionsvaror, sällanköpsvaror, teknik, fintech, medicinteknik och cleantech.

Målsättning

Katamaran Fund Limited har som mål att generera absolut avkastning oavsett marknadernas utveckling genom alfagenerering över tid, med lägre volatilitet och korrelation än jämförbara konkurrenter (HFRXEH och MSCI AC World Net Dividend Total Return).

Placeringsinriktning

Investeringsfilosofin grundar sig i att det finns goda alfamöjligheter i sektorer som präglas av förändring och innovation. Drivet av fundamental analys identifierar teamet investeringsmöjligheter där förändringar temporärt leder till felaktiga marknadsprissättningar, d.v.s. situationer där det finns en diskrepans mellan marknadens nuvarande prisförväntningar och den faktiska potentialen som den innovativa förändringen kan medföra. Analysprocessen är strikt och metodisk, vilket betyder att investeringsbesluten utvärderas och övervakas kontinuerligt ur ett brett perspektiv, inklusive omfattande faktoranalys.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies