• Nyhet
  • 16 aug 2017

Månadskommentar BMS juli 2017

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy (BMS) var 0,6 procent i juli och fonden har därmed en avkastning sedan årsskiftet på 3,4%. Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond index ökade med 1,6 procent under samma månad vilket ger en avkastning sedan årsskiftet på 4,2%.

Juli var en positiv månad för globala aktiemarknader med vinster på de amerikanska och asiatiska börserna. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad vid julimötet och gav samtidigt något försiktigare marknadsutsikter. På valutamarknaden försvagades den amerikanska dollarn mot det flesta valutor. Olja och andra energimarknader såg prisökningar under slutet av månaden.

Bland fonderna som BMS investerar i bidrog främst kvantitativa makrofonden Florin Court och TMT-inriktade fonden Manticore. Den positiva utvecklingen för Florin Court drevs framförallt av positioner inom energiterminer samt ränteswappar i tillväxtmarknader och för Manticore ledde mjukvarusektorn utvecklingen. Lång/kort-aktiefonderna Black-and-White och Bodenholm presterade sämst under månaden.

BMS nettoexponering mot aktier och råvaror, genom fonderna som BMS investerar i, varierade mellan +25 och +32 procent och stängde månaden på cirka +32 procent. BMS löste in sin investering i Talarium den 31 juli och portföljförvaltarna ökade allokeringen till Black-and-White, Nektar, Manticore and Observatory.

 

BMS_wheel_SV_nov16.png

BMS_kom_juli.png

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies